ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 15:36
ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް
ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް
މިހާރު
ގައުމީ ޓީމް
ބޭނުންވަނީ މޮޅު ކުޅުމަކާ އެކު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް: ސްޓެވާޓް
 
ރާއްޖެ ފަލަސްތީން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ ނުވައެއް ޖަހާއިރު
 
މާޒީއަށް ނުވިސްނައި ތާރީހު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖެއިން ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ އިރު ބޭނުންވަނީ މޮޅު ކުޅުމަކާ އެކު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

ސުޓެވާޓު ބުނީ ފަލަސްތީނަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ނަމަވެސް، ދިވެހި ޓީމުން މި މެޗަށް ނުކުންނާނީ މެޗުން މޮޅުވުމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީން ކަމާއެކުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ މި މެޗުން މޮޅުވާން ބޭނުންވެފައި ތިބި މަންޒަރު ކަމަށް ސްޓެވާޓް ބުންޏެވެ.

ސުޓެވާޓު ބުނީ ބޭނުންވަނީ ނަތީޖާ ނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުން ކަމަށެވެ.

ފަލަސްތީނު ކުޅުންތެރިންނަކީ އިސްކޮޅުން ދިގު ކުޅުންތެރިންތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ސްޓެވާޓް ބުނީ އެޓީމަކީ މެދުއިރުމަތީ ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަ ބާރެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއާއި ފަލަސްތީން އެންމެފަހުން ބައްދަލުކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރު އޭއެފްސީ ޗެލެންޖު ކަޕު ގުރޫޕް ސުޓޭޖުގަ އެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ފަލަސްތީނާއި ރާއްޖެ ވަނީ 0-0 އިން އެއްވަރު ކޮށްފަ އެވެ.

އެފަހަރު ރާއްޖެއާއި ފަލަސްތީން ބައްދަލުކުރި މެޗަށް އަލިއަޅުވާލަމުން ސްޓެވާޓް ބުނީ އެއީ މާޒީ ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން ބޭނުންވަނީ މި މެޗުން މޮޅުވެ ތާރީހު ބަދަލު ކުރަން ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ސުޓެވާޓު ވަނީ އެފްއޭއެމްގެ ޓާގެޓަށް ޓީމު ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ، އެކަން ނުވެއްޖެ ނަމަ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ރާއްޖެ އަދި ފަލަސްތީނު ވާދަކުރާ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 9:00 ގައި ގަލޮޅު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް