raajjemv logo
ކޮވިޑް-19
ބައިމިލިއަން މާސްކް ރައްކާކުރެވިފައި އެބަހުރި، ސަރުކާރު އޮތީ ތައްޔާރަށް: އަލީ ވަހީދު
 
ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭނީ ބޭނުންޖެހޭ މީހުންނަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ދާނިޝް ނިޡާމް
އަމަން ހަލީމް
6,054
8 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 14:17
ކ. މާލެ
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު
ރާއްޖެއެމްވީ

ބައިމިލިއަން މާސްކް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ރައްކާކުރެވިފައި އެބަހުރިކަމަށާއި، ސަރުކާރު އޮތީ ދުރާލާ ތައްޔާރުވެފައިކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް ޝޯޓޭޖެއް ނާންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާކަމަށެވެ. އަދި ކަރަންޓީންކުރާ ތަންތަން ފުރިއްޖެނަމަ، އެހެންތަންތަންވެސް ކޮރެންޓެއިން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަޖައްސާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، މި ދުވަސް އަންނާނެކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް ތިބީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ލޮޅުމެއް އަންނާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު މާކެޓަކީ ޗައިނާ ކަމަށާއި، ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މާކެޓަކީ އިޓަލީކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ދެ ގައުމުން ވެސް ރާއްޖެއަށް މިހާރު ވަނީ މީހުން އައުން މަނާކޮށްފައެވެ.

މިހާތަނަށް 125،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބުކިންގެ ކެންސަލް ކޮށްފައިވާއިރު، 39000 އައު ބުކިންގ އައިސްފައިވާ ކަން އަލީ ވަހީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް، މި ހާލަތުގެ ތެރެއިންވެސް، ޓޫރިސްޓް އެރައިވަލްސް 0.9 އިންސައްތަ ކުރިއަށް ޖެހިލާފައިިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އެހީތެރިވެދޭން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަލީ ވަހީދު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އަދި އެ ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރަނީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޓްރަސްޓް ފަނޑުން ކަމަށެވެ. މި ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ވަންނަ ފައިސާއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދޭ ކޮންޓްރިބިއުޝަންސްއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިހާރު ބޭނުންނުކުރާ ރިސޯޓެއް ކަމުގައިވާ ވިލިވަރުގައި 30 ކޮޓަރީގެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިތަނުގައި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ވާ މާއްދާއެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ ރިސޯޓުގެ އޯނަރޝިޕް 2 މަސް ދުވަހަށް ވަގުތީ ގޮތުން ނަގާފައެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރޭވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
10 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 21:13
ނަން
ބަލިމީހުން ގެ ހާލު ރަގަޅު.
8 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 14:45
ކަލްބެ
ޖަލުގަ މާސްކެއް ނެތް. މައުލޫމާތު ދޭނެ މިހެއް ނެތް. ހެސް ކިޔާފަ ރޯގާ ޖެހިފަ ތިބި އޮފިސަރުން ކާއެއްޗެހި ބަހަނީ.