އަންގާރަ 31 މާރޗް 2020
06 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 07
ފަތިސް 04:53
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:12
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ދައުލަތުގެ ރިޒާވް

ޖެނުއަރީ މަސް ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ރިޒާވް 776 މިލިއަން ޑޮލަރުގައި!

  • މިދިއަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ރިޒާވް، 776.6 މިލިއަން ޑޮލަރު
  • މިދިއަ 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު، ރިޒާވްގައި ހުރީ، 753 މިލިއަން ޑޮލަރުގައި
  • އިގްތިޞާދުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ޓޫރިޒަމުން، ކްރޯނާ ވައިރަހާއެކު އިގްތިޞާދު ދަށްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ 29 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 13:57 4,318

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކު، އެމްއެމްއޭ - ގޫގުލް

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަސް ނިމުނުއިރު ރާއްޖޭގެ ރިޒަރވްގައި 776.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރިކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކައިފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ކޮންމެ މަހަކު ނެރޭ، އިކޮނޮމިކް އަޕްޑޭޓްގައިވާ ގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒަރވްގައި ހުރީ 753 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. ޖެނުއަރީ މަސް ނިމުނު އިރު ރިޒަރވް 776.6 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވެފައިވާތީ، އެއީ ޑިސެންބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު ތިނެއް އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މި ހިނގާ 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ރިޒަރވް ހުންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ 863 މިލިއަން ޑޮލަރުގައެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާދެއްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ރިޒަރވް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރުވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ޢަމާޒެއް ކަމަށެވެ.

ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކާއެކު ރާއްޖޭގައި މަޑުޖެހިފައި އޮތް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ ކުރިއަރަން ފެށުމާއި ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތަށް އަންނަ ކުރިއެރުމާއެކު، މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ކުރިއަރާނެކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައިވެސް ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހަލުވިކަމާއެކު މިހާރު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރާ އަސަރާހުރެ، އިޤުތިޞާދަށް އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޓްރެންޑަށް ބަލާއިރު، ޗައިނާއަކީ އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ އެއް ޤައުމެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ފެތުރެންފެށި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެއަށް އެ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާތެރިކަން މިވަނީ ފޯރާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް