ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރޮހިންޔާ މައްސަލާގައި އަމާލް ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް: ރައީސް ނަޝީދު

  • އާމާލް ވަކީލަކަށް ހަމަޖެއްސެވުން ފާޑު ކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައި
  • ރޮހިންޔާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެއިން ވަންނާނެކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
  • ރޮހިންޔާ އިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ނިންމުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ | 28 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 17:38 | 5,505

ރައީސް ނަޝީދުއާ އަމާލް ކްލޫނީ - ޔޫރޯނިއުސް

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން، އަމާލް ކްލޫނީ ތަމްސީލް ކުރުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ނަޝީދު ކުރެއްވިޓްވީޓެއްގައިއެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ރަނގަޅު މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައި މުސްލިމް އަހުންނާއި ޢުހުތުންނަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަކީ ދިވެހިންނަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަމާލް އަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ފުންނާބު އުސް ވަކީލެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އަމާން ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، އޭނާ އަށް ގަޑިއިރަކަށް 30،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގެ ސިފައިން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، ރޮހިންގާ މުސްލިމުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަންނާނެކަން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެ ނިންމުމަށް ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާއަތްތަކުންނާއި އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރާއްޖެ އަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.