ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 23:02
އޭޝިއަން މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެ އާއި ތުރުކުމަނިސްތާނު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އޭޝިއަން މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެ އާއި ތުރުކުމަނިސްތާނު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ
ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެ ރާއްޖެ ވޮލީ މުބާރާތާ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި
 
މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު
 
ރާއްޖެވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެފަ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެ މުބާރާތާއި އަލްވަދާއު ކިޔައިފި އެވެ.

މި މުބާރާތުން ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި ރާއްޖެ މުބާރާތާ އަލްވަދާއު ކިޔަންޖެހުނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުގައި ތުރުކުމަނިސްތާނު އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ރާއްޖެ ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކިރިގިސްތާނާ ވާދަކޮށް ތިން ސެޓުން އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި ނޭޕާލާ ވާދަކޮށް 3 ސެޓު 1 ސެޓުން ބަލިވެފަ އެވެ.

މިއަދުގެ މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ހަނި ފުރުސަތަކުން ސެމީއަށް ދާނެ ފުރުސަތެއް ރާއްޖެއަށް އޮތް ނަމަވެސް މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު ސެމީގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނީ ނޭޕާލަށެވެ.

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރޭ ކޯޓުގައި ތުރުކުމަނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުގައި އެޓީމުން ސެޓުތައް ގެންދިޔައީ 25-22، 25-15 އަދި 25-20 އިންނެވެ. ކުރިން ދެ މެޗާ ހިލާފަށް މި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ދަށް ކުޅުމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެ ވެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ހޯމަ ދުވަހު ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ކިރިގިސްތާނާއި ނޭޕާލެވެ. މި މެޗަށް ފަހު ދެން ކުރިއަށްދާނީ ދެވަނަ އަށް އަދި ތިންވަނަ އަށް ރޭންކު ކުރެވިފައިވާ ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރާ ސެމީ ފައިނަލް މެޗެވެ. މި މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރެވެ. އަދި ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް