ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ހައުންސިންގ މިނިސްޓަރު އާތިފާ

ހައުންސިންގ މިނިސްޓަރު އާތިފާ މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ: ބޮންޑާ

  • ހައުންސިންގ މިނިސްޓަރާމެދު މެމްބަރުންގެ އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އެބަހުރި
  • އާތިފާއަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު އާޒިމާގެ ދައްތަ
  • އާތިފާއަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ އެމްއާރުއެމްގެ ސްލޮޓްގައި ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންވާ މިނިސްޓަރެއް

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ | 26 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 22:09 | 3,569

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑާ) - މަޖިލިސް

ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާމިނަތު އާތިފާ މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިޢުފާދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑާ) ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިލަށް ބަހުޘް ކުރައްވަމުން ބޮންޑާ ވިދާޅުވީ މި ބިލުގައި ލަގްޒަރީ ފްލެޓުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އާދައިގެ ފްލެޓެއް ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އުޅެނީ ނުލިބިގެން ކަމަށެވެ.

ބޮންޑާ ވިދާޅުވީ، މުޅި މާލެ އޮތީ ހިތުގައި ޖެހިފައި ކަމަށާއި، އެންމެފަހުން މާލޭގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާއިން ވެސް ފެނުނީ އެ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. ބޮންޑާ ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ގެތަކައް މިނިސްޓަރުން ވަޑައިގަންނަވައިފިނަމަ، މާލޭގައި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދާ ނިކަމެތި ޙާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަޒަން ކުރެއްވޭނެ ކަމަށެވެ. އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ސަރުކާރު ނުހިނގުން ކަމަށްވެސް ބޮންޑާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އަންގަވާ ކަންކަން ވެސް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެ ކަންކަން ކުރައްވައިފިނަމަ، ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ރައްޔިތުންގެ ތާޢީދާއި، ލޯބި އިތުރުވާނެތީ، ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި، ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުން ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް "ސްލޯވ" ކުރަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވެސް ބޮންޑާ ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

ހައުންސިންގ މިނިސްޓަރު އާތިފާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވަމުން ބޮންޑާ ގޮވާލައްވާފައިވާއިރު، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ވަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަޙީދުގެ އިސްތިޢުފާއަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. އެ ދެ މިނިސްޓަރުންނަކީ ވެސް ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެމްއާރުއެމްގެ ސްލޮޓްގައި ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ.

އާތިފާއަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ ދައްތައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވައިރު، ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލި އެ ދަޢުވާއާއެކު، އާޒިމާގެ މައްޗަށް ލޯންޑަރ ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އާޒިމާގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަކަށް ނުދެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އާޒިމާގެ މައްޗަށް އުފުލި ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ މީގެ ހަ މަސް ކުރިން ނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.