އަންގާރަ 31 މާރޗް 2020
06 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 07
ފަތިސް 04:53
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:12
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު، ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދާފައިވާތީ ދައުވާކޮށްފި

  • ރެހެންދި ފްލެޓްގައި ދައުލަތާ ހަވާލުނުކޮށް ބޭނުން ކުރެއްވުން
  • އޭޖީން އެދިފައިވަނީ ޖުމްލަ 1،109،227.36ރ އެކީ އެއްފަހަރާ ހޯދުމަށް
  • ޖިހާދަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ނައިބު ރައީސް

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ 26 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 12:30 6,584

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު - ރައީސް އޮފީސް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު، ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދާފައިވާތީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފިއެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ ދައުރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުﷲ ޖިޙާދު ދިރިއުޅުއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން “ރެހެންދި 3” ގެ 2 (ދޭއް) ފްލެޓް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ ދައުރު ހަމަވުމަށްފަހު، އެތަން ހުސްކުރަން ދައުލަތުން އެންގުމުންވެސް އެތަން ހުސްނުކޮށް، ޤާނޫނީ ހައިޞިއްޔަތެއް ނެތި 1 އަހަރާއި 3 މަސް ވަންދެން އޭނާ ގެންދެވީ އެތަން ބޭނުން ކުރައްވަމުންކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުނެފައި ވެއެވެ. އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ، ޖިހާދު އެތަން ދޫކޮށްލެއްވީ 17 ފެބްރުވަރީ 2020 ގަ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ޤާނޫނީ ހައިޞިއްޔަތެއްނެތި ޢަބްދުﷲ ޖިޙާދު ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް އޭނާގެ ކިބައިން ކުލި ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ދައުލަތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީ، ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ހޯދާފައިވާތީ، އެތަނުގެ ކުއްޔާއި މެއިންޓެނަންސް ފީ އާއި ޔުޓިލިޓީ ފީސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 1،109،227.36 (އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ނުވަހާސް ދުވިސައްތަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ ތިރީސް ހަ ލާރި) ދައުލަތަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޖިހާދަކީ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް ވެރިކަމަށް އަރާވަޑައިގެންނެވި ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަންމަނިކުގެ ސަރުކާރުގައި އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅުގައި "ބޮން" ގޮއްވާލި މައްސަލައަށްފަހު، އޭރު ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި އަހުމަދު އަދީބު މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުމަށްފަހު ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ޖިހާދު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް