ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 20:17
ޗެރިޓީ މެޗުގައި ސްކޯލްސް ކެޕްޓަން ކުރަނީ
ޗެރިޓީ މެޗުގައި ސްކޯލްސް ކެޕްޓަން ކުރަނީ
ގޫގުލް
ތަރިންގެ ޗެރިޓީ މެޗު
އޮސްޓްރެލީއާގެ ތަރިންގެ ޓީމަކުން ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި
 
މިމެޗުގައި ކެޕްޓަން ކުރީ ސްކޯލްސް

އޮސްޓްރެލިއާގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑްސް ތަރިން ހިމެނޭ ޓީމަކުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.

 

އޮސްޓްރެލިއާގެ ޕާތުގައި ކުޅުނު ޗެރިޓީގެ މެޗެއްގައި އުނައިޓެޑްގެ ލެޖެންޑްސް އިން ހިމެނޭ ޓީމުގެ މައްޗަށް އޮސްޓްރެލިއާގެ ޓީމުން ކުރި ހޯދީ 0-3 އިންނެވެ.

 

ބާރަހާސް ސްޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައު ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ޕޯލްސް ސްކޯލްސްއެވެ.

 

މެޗުގެ ފަހު ހާފުގައި ފެނިގެންދިޔަ ލަނޑުތައް އޮސްޓްރެލިއާގެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ، ނިކް ކާލް އާ ބޮބީ ޑެސްޕޮޓޮވްސްކީ އަދި ކޮން ބޯސިއަނިސްއެވެ.

 

ޔުނައިޓެޑްގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ޑްވައިޓް ޔޯކް، ޑެނިސް އައިވިން، އަދި ރޮނީ ޖޮންސަން ފަދަ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ކުޅެފައެވެ. މިމެޗުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑާއި އިނގިރޭސިން ކެޕްޓަން ބްރަޔަން ރޮބްސަންއެވެ.

 

މިމެޗުގައި އޮސްޓްރެލިއާގެ ތަރިންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިފައިވަނީ 35 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑްގެ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަކީ އޮސްޓްރެލިއާގެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށްވުރެ ނުވަ އަހަރު ދޮށީ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

 

މިމެޗުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އަނިޔާގެ ސަބަބުން ސްކޯލްސްއާ ކުއިންޓަން ފޯޗުން ވަނީ ދަނޑުން ފައިބާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް