ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

އިތުރު މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުޤީޤަށް ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

  • ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަކީ ގާނޫނީ ބުރަދަނެއް ނެތް ސިޔާސީ ދައުވާއެއްކަމަށް ވަކީލް ވިދާޅުވޭ
  • ހާޒިރުކުރަނީ ކޮން މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންކަމެއް ސާފެއް ނުވޭ
  • ރައީސް ޔާމީނަކީ، ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒްކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކުށްވެރިއެއް

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ | 25 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 13:46 | 8,373

ރައިސް ޔާމީން ކޯޓަށް ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މާލެއަށް ގެނައުން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

އިތުރު މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުޤީޤަށް ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒްކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމްގެ އިސް ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިތުރު ކަންތައްތަކެއްގެ ތަހުޤީޤަށް ރައީސް ޔާމީން ތަހުޤީޤަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ހަޒިރުކުރަނީ ކޮން މައްސަލައެއްގެ ތަހުޤީޤަށް ކަމެއް، އަދި ހާޒިރުކުރަނީ ކޮން ގަޑިޔަކަށްކަމެއް ޖަމީލް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

ޖަމީލް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުކުރަނީ އިސްތިއުނާފުގެ ތެރެއިން، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަކީ ގާނޫނީ ބުރަދަނެއް ނެތް ސިޔާސީ ދައުވާއެއްކަން ސާބިތުވާތީ އެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް އަހަރެއް ވެގެންދިޔައިރު ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ނުފުއްދި ފެއިލްވުމުން ރައީސް ޔާމީން ޔާމީން ދެކެ ކޯފާވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށްވެސް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކަން ނިމޭނެކަމަސް ޑރ ޖަމީލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ހައިކޯޓުގައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޙުކުމްގެ އިސްތިޢުނާފްގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައެވެ. ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިޢުނާފު މައްސަލަ ނިމެންދެން ރައީސް ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ވަނީ، ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން ދޫކޮށްލުމުގެ ޢަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ ޢަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ތަނެއްވެސް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިސްތިޢުނާފް މައްސަލަ ނިމެންދެން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން މިނިވަން ކުރުމުގެ ޢަމުރަކަށްވެސް ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން މީގެކުރިން ވަނީ އެދިފައެވެ. އެމައްސަލައިގައި ހައި ކޯޓުން ވަނީ އެފަދަ ޢަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމާފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަކީ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމާއި ގުޅިގެން ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒްކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކުށްވެރިޔެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.