އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ވިޔަފާރި - ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ވަކި ޔުނިޓެއް ގާއިމުކުރަނީ

  • މި ވަޒީފާ އަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތް ތަކުން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދޭ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ | 25 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:26 | 1,813

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ބެހެލެއްޓުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފިސްކަލް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދަށުން އިކޮނޮމިކް އެންޑް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ޕޮލިސީ ޔުނިޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

މިޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ޕޮލިސީ ކޮންސެލްޓެންޓެއް ހޯދަން ފިނޭސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. މިއިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާ އިން ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކު އެކްސްޕެންޑިޗަރ ޕޮލިސީ ކޮންސެލްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މި ވަޒީފާ އަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތް ތަކުން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވެ އެވެ. ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ މަހު މުސާރައާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމަގާމަށް މީހަކު ނަގަނީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 20 ކަމެއް ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިއަހަރަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 37.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. މިއަހަރު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 36 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިނގާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.