ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 17:21
ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ލައިޓްތައް މަރާމާތުކުރަނީ
ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ލައިޓްތައް މަރާމާތުކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަލަސްތީން މެޗް
ފަލަސްތީން މެޗަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ލައިޓްތައް މަރާމާތުކޮށް އަލިގަދަކޮށްލަނީ
 
ރާއްޖެއާއި ފަލަސްތީން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު

އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ފަލަސްތީން އަދި ދިވެހި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގެ ލައިޓްތައް މަރާމާތުކޮށް އަލިގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ، ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ލައިޓްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ރާއްޖެ އަދި ފަލަސްތީން ބައްދަލުކުރާ މެޗުގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ލައިޓްތަކުގެ ވިދުން ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގަލޮޅުދަނޑުގެ ލައިޓްތަކުގެ ވިދުންގަދަކުރަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ބައެއް ލައިޓްތައް ހަލާކުވެ، ލައިޓްތަކުގެ އަލި ފަނޑުވުމުންނެވެ.

އޭއެފްސީ މިންގަނަޑަށް ލައިޓްތަކުގެ ވިދުން ގަދަކުރުމަށް އެ ލައިޓްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުންނެވެ. އެގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ދިފާއީ ބާރުން އަންނަނީ ލައިޓްތައް މަރާމާތު ކުރަމުންނެވެ.

ފަލަސްތީން އަދި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް ޓިކެޓް ވިއްކަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެފްއޭއެމް އިން އަންނަނީ އެ މެޗު ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ޕްރޮމޯޝަން ކެމްޕޭންތަކެއް ފަށާފައެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖެއާއި ފަލަސްތީން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ، 21:00 ގައި ގަލޮޅު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގަ އެވެ. ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާއެކު ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނެނީ ފަލަސްތީން އޮމާން އަދި ބޫޓާން އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް