ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ޗައިނާ

ޗައިނާއާމެދު ރާއްޖެއިން ބޭއްވި ގާތްކަން އަބަދުވެސް ހަނދާން ބަހައްޓާނަން: އެމްބެސަޑަރު

  • ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ނަމޫނާ ދެއްކި
  • ޗައިނާއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން
  • ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވާނެ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ | 20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:03 | 5,095

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބެސަޑަރު ޒެންގ ލިޒޯންގ - ރާއްޖެއެމްވީ

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިގެން ދިއުމާއެކު ޗައިނާއާމެދު ރާއްޖެއިން ބޭއްވި ގާތްކަމާއި، އެކުވެރިކަން އަބަދުވެސް ހަނދާން ބަހައްޓާނެ ކަމަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޒެންގ ލިޒޯންގ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޗައިނާ އެމްބަސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްބެސަޑަރު ވިދާޅުވީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުންނާއި ރައްޔިތުން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާއާ ޗާއިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިން ހިތްވަރު ހަނދާނުން ފިލައިގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ޗައިނާ ރައީސްއަށް ހަމްދަރުދީ މެސެޖެއް ފޮނުއްވާ އަދި މިލިއަން މަސްދަޅު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ފާހަގަކުރައްވައި ސަފީރު ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ޗައިނާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުވަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ތަޢުރީފްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްބެސަޑަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން އެކި ދާއިރާތަކުގެ އެކި ޕްރޮފެޝަންތަކުގެ ދިވެހިން ޗައިނާއާއެކު ވާކަން ހާމަކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، ދިވެހިން ތިބީ ޗައިނާއާއެކުކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިން ޗައިނާއަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޓިކްޓޮކް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވި ވީޑިއޯ މެސެޖަށް އެމްބެސަޑަރު އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. މިވީޑިއޯ ވަރަށް މަޝްހޫރުވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު، 400،000 ލައިކްސް 10 މިނެޓް ތެރޭގައި ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި ސަފީރު ވަނީ، ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސް ކަރަންޓީން މަރުކަޒަށް ޗައިނާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެހީތެރިކަމުގެ ތަފުޞީލު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެނދާއި، ޗައިނާގެ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިން ކޯޕަރޭޝަން އިން 10،000 ޑޮލަރާއި، އެތަން ތައްޔާރު ކުރުމަށް 08 މީހުން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެމްބެސަޑަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗާއިނާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ސަފީރު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެޤައުމު ގުޅިގެން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ވެސް އަމާން ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ސަފީރު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަލުން ފްލައިޓް ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްބެސަޑަރު ޒެންގ ލިޒޯންގ ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބަދުވެސް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.