ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 00:12
އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ޔީ ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގެ އޯހެއަރ އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފައި
އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ޔީ ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގެ އޯހެއަރ އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފައި
ޓައިވާން ނިއުސް
ސިންގަޕޫރުގެ ބްލޮގަރ
ސިންގަޕޫރުގެ ބްލޮގަރއަކަށް އެމެރިކާއިން ހިމާޔަތްދީފި
 
އެމެރިކާގެ ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީއިންވަނީ އޭނާއަށް އެސައިލަމް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފަ

ދީނީ އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ފާޑު ކިއުމާ ގުޅިގެން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޖަލަށް ލީ ސިންގަޕޫރުގެ ބްލޮގަރ އާމޯސް ޔީ އަށް އެމެރިކާއިން ހިމާޔަތްދީފިއެވެ.

އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ޔީ ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގެ އޯހެއަރ އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އޭނާ އެ ގައުމަށް ގޮސްފައިވަނީ ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ނަމަވެސް އޭނާވަނީ އެގައުމުން ރެފިޖީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް އިމިގްރޭޝަން އޮފިޝަލުން ކިބައިން އެދިފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ފަނޑިޔާރު ކަނޑައެޅުއްވި ނިޔާއާއެކު އަވަސް ގޮތެއްގައި އޭނާ މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީއިން ވަނީ އޭނާއަށް އެސައިލަމް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. ނަމަވެސް އިމިގްރޭޝަން ފަނޑިޔާރު ވަނީ އޭނާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމަވާފައެވެ.

ފަނޑިޔާރު ސެމުއެލް ކޯލް މައްސަލަ ނިންމަވައި ނެރުއްވާފައިވާ 13 ސަފްހާގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޔީ އަކީ އޭނާގެ ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ސަބަބުން ސިންގަޕޫރުގައި އަދަބު ލިބެމުންދާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އެ ސަބަބާހުރެ ސިންގަޕޫރުގައި އަދަބު ލިބިދާނެ މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީ އޭނާއަށް އެސައިލަމް ދިނުމަށް ނިންމާ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް