ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ ބޮޑުކޮށް: ޝާހިދު

  • ޝާހިދު ގެންދަވަނީ ކެމްޕޭނު ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވަމުން
  • ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީން ބަނޑުއަޅައި ވިހޭ ދަރިއެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
  • ކެމްޕޭނު ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެ ރައީސުންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 16 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 21:25 3,064

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، ކެމްޕޭނު ޕޯސްޓަރު ތަތްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ޓްވިޓަރ

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރަނީ ބޮޑުކޮށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އެހެން ވިދާޅުވީ، ހޮޮނިހިރު ދުވަހު އެމްޑީޕީން މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕޯސްޓަރު ތަތްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެެވެ. ޝާހިދު އަކީ އެމްޑީީޕީގެ ކެމްޕޭނު ހަރަކާތްތަކުގައި ވަރަށް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ފަރާތެކެވެ. އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީ އިދިކޮޅުގައި އޮތްއިރު ޝާހިދު ވަނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ދާދި ފަހުން އެމްޑީޕީން ށ. އަތޮޅުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕްގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދިން ނިޒާމެއްކަމަށާއި، އެ ނިޒާމު ދަމަހައްޓަން އެޕާޓީން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީން ބަނޑުއަޅައި ވިހޭ ދަރިއެއް ކަމަށާއި، އަމިއްލަ ދަރިފުޅަށް އަޅާލާފަދައިން، އެ ނިޒާމު ރާއްޖޭގައި ބިކަވިޔަ ނުދިނުމަށް އެމްޑީޕީއިން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ އެ ރަށުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މާލޭގެ ފިނި ކޮޓަރީގައި ތިބެގެން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ހިންގޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ، ލާމަރުކަޒީ ފިކުރާ އިދިކޮޅު ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އެބަތިބިކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް މި އިންތިޚާބުގައި ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް