ރާއްޖެ - ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020

ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

  • ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު އޮންނާނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު
  • ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން 12 ދުވަސް ލިބެެނޭ: އީސީ
  • ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މި މަހުގެ އެގާރައިން ފެށިގެން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 14 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 18:40 2,998

އިލެކްޝަނުން ބޭއްވި އިންތިހާބެއްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އީސީން، މީގެ ކުރިން ރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވަނީ މި މަހުގެ 13 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އީސީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާދިއްތަ ދުވަހަށް ބަދަލުކުރީ ވީހާވެސް ފަސޭހަކޮށް ވޯޓުލެވޭނެ ތަންތަން ރައްޔިތުންނަށް ބެލެނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަގްސަދުގައި ކަމަށެވެ.

އީސީން ބުނީ، މި ފަހަރު ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ވޯޓުލާނަމައެވެ. އެކަމަކު ޖަލުތަކާއި، ރިސޯޓު ތަކުގެ އިތުރުން ސިނާއީ ސަރަހައްދުތައް އިސްތިސްނާ ވާނެ ކަމަށް އީސީގެ ނައިބް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދެނީ، އާދިއްތަ އިން ފެށިގެން 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.

ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އީސީން ނިންމާފައިވާއިރު، ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓުކޮށް އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އީސީން ބުނެފައިވަނީ، އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ފެބްރުއަރީ 11 އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ 22 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:30 އިން މެންދުރުފަހު 03:00 އަށް ކަމަށެވެ. އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 09:00 އިން މެންދުރުފަހު 03:00 އަށް އަދި ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 03:00 އިން ހަވީރު 05:00 އަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނައުމަށް ފަހު ބާއްވަ ފުރަތަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އީސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހަކި އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އީސީން ލަފާކުރާ ގޮތުން މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ހަ ހާހާށްވުރެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާނެއެވެ. އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަތް ހާހަކަށް ވަރަކަށް މީހުން ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، އިންތިޚާބުގައި ޖުމުލަ 545 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވޯޓުފޮށިތައް ބަހައްޓާނެ ފޮށިތަކުގެ ސީދާ ޢަދަދު އަންގާނީ ރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮސެސް އަށް ފަހު ކަމަށް އީސިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް