ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ފުލުހުން

ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަތި އުތުރު ރަށަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މައްސަލައާއި ގުލީގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
  • ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުން
  • އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ 7 އަހާރާއި 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށާއި 13 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކަށް

ކ. މާލެ | 14 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 18:55 | 3,073

މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސް ސާރވިސް - ދަ އެޑިޝަން

7 އަހާރާއި 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށާއި 13 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، މަތި އުތުރު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ (ހއ، ހދ، ށ) އަތޮޅުތައް ހިމެނޭ ޑިވިޝަންގެ ރަށެއްގައި 7 އަހާރާއި 10 އަހަރުގެ ދެ އަންހެންކުއްޖަކާއި 13 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކަށް އެކި ދުވަސްމަތީން ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ފިރިހެން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާއަކީ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ކުއްޖާގެ ވަނަވަރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުދިންގެ އަތޮޅާއި ރަަށް ހާމަނުކުރާކަމަށާއި މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އިންތިހާއަށް ފެންމަތިވުމާއެކު އާންމުންދަނީ އެފަދަ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިމާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރަތަކަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.