ހުކުރު 03 އޭޕުރިލް 2020
09 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 10
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ފުލުހުން

ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަތި އުތުރު ރަށަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މައްސަލައާއި ގުލީގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
  • ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުން
  • އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ 7 އަހާރާއި 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށާއި 13 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކަށް

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 14 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 18:55 2,748

މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސް ސާރވިސް - ދަ އެޑިޝަން

7 އަހާރާއި 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށާއި 13 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، މަތި އުތުރު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ (ހއ، ހދ، ށ) އަތޮޅުތައް ހިމެނޭ ޑިވިޝަންގެ ރަށެއްގައި 7 އަހާރާއި 10 އަހަރުގެ ދެ އަންހެންކުއްޖަކާއި 13 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކަށް އެކި ދުވަސްމަތީން ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ފިރިހެން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާއަކީ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ކުއްޖާގެ ވަނަވަރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުދިންގެ އަތޮޅާއި ރަަށް ހާމަނުކުރާކަމަށާއި މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އިންތިހާއަށް ފެންމަތިވުމާއެކު އާންމުންދަނީ އެފަދަ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިމާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރަތަކަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް