ފުލުހުން
ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަތި އުތުރު ރަށަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ 7 އަހާރާއި 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށާއި 13 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކަށް
 
ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުން
 
މައްސަލައާއި ގުލީގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
ކ. މާލެ |
މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ދަ އެޑިޝަން

7 އަހާރާއި 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށާއި 13 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، މަތި އުތުރު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ (ހއ، ހދ، ށ) އަތޮޅުތައް ހިމެނޭ ޑިވިޝަންގެ ރަށެއްގައި 7 އަހާރާއި 10 އަހަރުގެ ދެ އަންހެންކުއްޖަކާއި 13 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކަށް އެކި ދުވަސްމަތީން ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ފިރިހެން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާއަކީ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ކުއްޖާގެ ވަނަވަރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުދިންގެ އަތޮޅާއި ރަަށް ހާމަނުކުރާކަމަށާއި މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އިންތިހާއަށް ފެންމަތިވުމާއެކު އާންމުންދަނީ އެފަދަ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިމާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރަތަކަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved