ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ހިމަބިހި

ހިމަބިހި ވެކްސިންޖަހާ ފަރާތްތަކަށް "ސަޕްލިމެންޓްރީ އިމިއުނިޒޭޝަން ކާޑު" ދެނީ

  • 165،000 ކާޑް ހެދުމަށް ހެލްތުން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 14 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:43 | 3,060

ހިމަބިހި ވެކްސިން - ވީއޯއޭ ނިއުސް

ރާއްޖެއިން ނައްތާލެވިފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ހިމަބިހި ފެނުމާއި ގުޅިގެން، ހިމަބިއްސަށް ވެކްސިންޖަހާ މީހުންނަށް "ސަޕްލިމެންޓްރީ އިމިއުނައިޒޭޝަން ކާޑެއް" ދިނުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖެއިން މިހާރު ފެނިފައިވާ ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް ދެވޭ ވެކްސިންގ ދިނުމަށްފަހު ވެކްސިން ޖަހާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ "ސަޕްލިމެންޓްރީ އިމިއުނައިޒޭޝަން ކާޑު" ޕްރިންޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޖުމްލަ 165،000 ކާޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަހުގެ 17 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހެނދުނު 09:00 އިން މެންދުރު 1:30 އާއި ދޭތެރޭ މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަން އަށް ވަޑައިގެން ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ ގައުމީ ވެކްސިން ކެމްޕޭނެއް ފެށުމަށް ނިންމާ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިން ވެސް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ފެނުމާއިގުޅިގެން އިތުރަށް މިބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެތެރެއިން، މިހާރު ފަށާފައިވާ ސަޕްލިމެންޓަރީ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިންއާއި ކޮންސިއުމަބަލްސް ހޯދުމުގައި ޔުނިސެފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި ހޯދާފައިވާ 200،000 ވެކްސިންއާއެކު ދަތިކަމެއް ނެތި ފަންނީ ލަފާގެމަތިން އިސްކަންދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދިނުމާއި، މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސަޕްލިމެންޓަރީ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ފެނުމާއިގުޅިގެން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން ބަލި އަރާފާނެ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ، މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، ވެކްސިން ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދިނުމާއި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި މީސްލްސް ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ހަމަނުވާ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދީ ހަމަކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި އުމުރުން 6 މަހާއި 18 މަހާއި ދެމެދުގެ ތުއްތުކުދިންނަށް އެމްއާރު ވެކްސިންގެ އިތުރު ޑޯޒެއް ދިނުމާއި ވެކްސިންދިނުމުގެ މުހިންމުކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ކެމްޕޭނެއް މި މަހުގެތެރޭގައި ފެށުމާއި އަދި މުޅި އާބާދީއަށް އަމާޒުކޮށް، ބިދޭސީން ހިމެނޭގޮތަށް އެމްއާރު ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން ހިމެނޭ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.