ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެމްޑީޕީ

ދެ ރައީސުން އެކުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުން މާދަމާ

  • މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން
  • މާލޭގައި މި ހަރަކާތްތައް ފެށޭނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތިން
  • ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ކ. މާލެ | 14 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:39 | 4,620

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައީސް އޮފީސް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ހިންގާ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މި ހަރަކާތް ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ކުރިއަށްދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެންނެވެ. މާލޭގައި މި ހަރަކާތްތައް ފެށޭނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތިންނެވެ.

ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ހުރިހާ ރެށެއްގައި އެއްވަގުތެއްގައި ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ދާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ޕާޓީގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ވަގުތުން ދެއްކޭނެގޮތް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ޕޯސްޓަރުގެ އިތުރުން ކެމްޕޭން ބެނަރ އާއި، ލީފްލެޓާއި، ބުކްލެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަދި ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މެނިފެސްޓޯއެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މެނިފެސްޓޯގައި އެ ރަށެއްގެ މަޢުލޫމާތުތާއި އެރަށެއްގެ ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި، ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ އިތުރަށް ކުރިން ބޭއްވި ވާރކްޝޮޕްތަކުގައި ފޯމިއުލޭޓް ކުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް އޭގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.