ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ހުޅުމާލޭގައި ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އެއް ގާއިމްކުރަން ބިމެއް ދޫކޮށްފި

  • ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި 10 ބުރީގެ އެއް ޓަވަރު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ: ޑީޖޭއޭ
  • ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމެނޭ
  • ބިންގާ އެޅުން މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 14 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 08:35 1,723

ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އަޅަން ބިން ހަވާލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ސަން އޮންލައިން

ހުޅުމާލޭގައި ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އެއް ގާއިމްކުރަން ބިމެއް ދޫކޮށްފިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ބިން ހަވާލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެޗް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އާތިފެވެ. އަދި ޑީޖޭއޭ ގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ނަޒީރެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބެޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން މި ނިންމި މިކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި 10 ބުރީގެ އެއް ޓަވަރު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން މައުލޫމާތުދޭއެވެ.

ޑީޖޭއޭ އިން ބުނީ، ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް ހާއްސަ ކުރެވިގެންދާނީ ސިވިލް ކޯޓު، ފެމިލީ ކޯޓު އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަވާނެ ފަދައިން އިމާރާތުގެ ހިދުމަތްތައް ޤާއިމު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ފޭސްގައި ބާކީހުރި އެހެން ކޯޓުތަކަށް އެ ބިމުގައި ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތް ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. އަބްދުﷲ ނަޒީރު ވިދާޅުވީ ކޮމްޕްލެކްގައި ގިނަ ކޯޓު ރޫމްތަކެއް ހެދިގެން ދާނެކަމަށެވެ. އަދި އެއްފަހަރާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށް ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތައް ނިމޭ ރޭޓް އަވަސްވެގެން ދާނެކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރާ މި ކޯޓް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބިންގާ އެޅުން މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޑީޖޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް