އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ރައީސް ޔާމީން/ މެމްބަރު ޖާބިރު

ރައީސް ޔާމިނަށް ދެން މިރާއްޖޭގައި "ޕިޔޯން" ކަމެއްވެސް ނުލިބޭނެ: ޖާބިރު

  • ރައީސް ޔާމީން ދެން މިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް މަގާމަކަށް ނުގެންނަވާނެ
  • ރައީސް ޔާމީން ގައުމުގައި ހިންގި ހަރީމާތަކާއި ގުޅިގެން ހުންނަވަންޖެހޭނީ ޖަލުގައި
  • ޖަލުތަކައި ޕެރޯލް ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ރައީސް ޔާމީނަކީ ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސް އިސް މަގާމެއްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ނޫން

ކ. މާލެ | 14 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 08:20 | 13,973

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު: ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު ފަޒީން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެން މިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް މަގާމެއް ލިބި ނުލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދައިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޕީޕީއެމަށާއި ރައީސް ޔާމީނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ދެން މިރާއްޖޭގައި ޕިޔޯނުގެ މަގާމަށްވެސް ނުގެންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

"ޕީޕީއެމްގައި ބެލެނެވެރިއެއް ނެތޭ އަޅުގަނޑަކަށް ނުދެންނެވޭނެ، ޑީއާރުޕީތާ އެބޭފުޅުންގެ ބެލެނެވެރިޔަކީ. އަޑުމަޑުންއައިސް ޑީއާރުޕީއަށް ސޮއިކޮށްލީމާ އެނިމުނީ. ރައީސް ޔާމީން ދެން ނާންނާނެ. ޕިޔޯނު ކަމަށްވެސް މިރާއްޖެއަކު. އެކަމެއް ނުހިނގާނެ. ދެން މާތްކަނލާގެ ހެޔޮރަހުމަތުން ބެލިއިރުގައިވެސް ހަމަ ޑީއާރުޕީ ތެރެއިން މީހަކު ނިކުންނާނީ،"

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ސިޔާސީ ގޮތުން "ގަޅި" ޖެހިފަ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ޖަރީމާތަކާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ހުންނަވަންޖެހޭނީ ޖަލުގައި ކަމަށް ވެސް ޖާބިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފަރާތްކަމަށްވީނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު މިހާރު ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގަނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަވައި، ޖަލުގައި ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހަކަށް އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ އަދި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތެއްގެ އާންމު މެމްބަރުކަން ފިޔަވައި، އިތުރު މަގާމެއް ނުފުރުއްވޭނެ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެ އިސްލާހު ގެންނެވީ އޭރު ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި، ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަަށް ކުރި 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް، ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދިއުމާއި، އޭރު އެމްޑީޕީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ މައްޗަށްވެސް 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި، އެހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދިއުމާ ގުޅުގެން އެ ދެބޭފުުންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މަގާމު ގެއްލުވާލުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޖާބިރު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުއާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވާފަ އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަށް އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުއަށް ވެސް ޖާބިރު ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.