ރާއްޖެ - ކަރެކްޝަންސް

ޤައިދީންނާއި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްފި

  • ގައިދީންނާއި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ފަސް ގަނޫނީ ވަކީލުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ
  • ފަސް ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އެއްފަހަރާ ބައްދަލު ކުރެވޭނީ ތިން ވަކީލުންނަށް

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ 13 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:07 1,610

ކ. މާފުށީގައި ހުންނަ ޖަލު - ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (ކަރެކްޝަންސް)ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ފަސް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އޭގެ ތެރެއިން އެއްފަހަރާ ތިން ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނީ، މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ އެ ސަރވިސްގެ އާންމު އުޞޫލު ނަންބަރު:AU-2020/04 (ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ބައްދަލުވުން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ އުސޫލު) އަށް ބުރާސްފަތި އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރވިސްްގެ ވެބްސައިޓްގައި އެ އުޞޫލު ވަނީ ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. މި އުޞޫލަކީ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-35 (ޤައިދީންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ޖެހޭ މީހުން، ބައްދަލުކުރުމާއި ފޯނުކުރުމާއި، ސިޓީފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

ބަދަލު ގެނެވުނު މި އުޞޫލުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި އެ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އަމަލުކުރަންވީ އުޞޫލުތަކުގެ ތަފްޞީލް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ވަކީލް ބައްދަލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް މާލެ ޖަލުގެ ރިސެޕްޝަނުން ބަލައިގަންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:30 އިން 15:00 އަށް ކަމަށްވެސް ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް