ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - މުހައްމަދު ސަލާހު

މި އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި ސަލާހު ކުޅެނީ

  • އޮލިމްޕިކްސްއިން ސަލާހަށް ފުރުސަތު ދިންކަން އެ ގައުމުގެ ކޯޗު ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

އިސްމާޢީލް ޝާހް
ismaelschurh

ކ. މާލެ 13 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 11:29 3,126

މުހައްމަދު ސަލާހު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިއަހަރު ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރާ މިސްރު ޓީމަށް ލިވަޕޫލްގެ ފޯވަރޑް މުހައްމަދު ސަލާހު ކުޅޭނެ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ޝައުކީ ގާރިބް ބުނެފި އެވެ.

މިއަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްއިން މިސްރަށް ޖާގައެއް ލިބުނީ އެފްރިކާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުން ފުރުސަތު ލިބުމުންނެވެ. އޮލިމްޕިކްސްގައި 23 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިން ކުޅޭއިރު، ސީނިއަރ ތިން ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ.

މިސްރުގެ ކޯޗު ޝައިކީ ގާރިބް ބުނީ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ސަލާހަށް އޮލިމްޕިކްސްގައި ކުޅުމަށް މަޖުބޫރު ނުކުރާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު މި ގޭމްސްގައި ކުޅެން އޭނާވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މިފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްއަށް މިސްރުން އެކުލަވާލި 50 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން ސަލާހަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ޖޫން މަހު، އެ ސްކޮޑު 18 ކުޅުންތެރިންނަށް މަދުކުރާނެއެވެ.

މިފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި ސަލާހު ކުޅޭނެކަން އެ ގައުމުގެ ކޯޗު ހާމަކުރިއިރު، ސަލާހު އޮލިމްޕިކްސްއަށް ގޮސްފިނަމަ،ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ އަހަރު އޭނާއަށް ލިވަޕޫލްގެ ޕްރީ ސީޒަން ގެއްލޭނެއެވެ. އެއީ މިފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް ނިމޭނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވާތީ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އޮތް އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ސަބަބުންވެސް ސަލާހަށް ލިވަޕޫލްގެ ޕްރީ ސީޒަން ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވުނީ ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް