އަންގާރަ 25 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 12
1441 ރަޖަބު 02
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - އޭއެފްސީ ކަޕް

ދެ މެޗުގައި ވެސް މޮޅަށް ކުޅުނީ މާޒިޔާއިން: ލެމޯސް

  • މާޒިޔާއަށް މި މޮޅަކީ ހައްގު މޮޅެއް

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 12 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 20:12 3,022

އަބަހާނީގެ ކޯޗު ލެމޯސް - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

އޭއެފްސީ ކަޕް ޕްލިމިނަރީ ބުރުން ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބަހާނީ ކަޓަން މެދުވެރިވީ ދެ މެޗުގައި ވެސް މާޒިޔާއިން އަބަހާނީ އާއި ދެކޮޅަށް މޮޅަށް ކުޅުމުން ކަމަށް އަބަހާނީގެ ކޯޗު މާރިއޯ ލެމޯސް ބުނެފިއެވެ.

ގައުމީ ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މާޒިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ނުކުތް މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަބަހާނީގެ ކޯޗު ލެމޯސް ބުނީ މާޒިޔާއަށް މި މޮޅަކީ ހައްގު މޮޅެއް ކަމަށާއި މާޒިޔާއިން ބަންގާޅުގައި ކުޅުން މެޗުގައިވެސް އަދި މާލޭގައި ކުޅުން މެޗުގައިވެސް އަބަހާނީ އަށް ވުރެ މޮޅަށް ކުޅުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ލެމޯސް ބުނީ މި ދެ މެޗުގައި އަބަހާނީއަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ޕްރެޝާރ ހޭންޑަލް ނުކުރެވުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މާޒިޔާއިން އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކޮށްފިކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަންގައި ވެސް އަދި މިސީޒަނުގައި ވެސް އަބަހާނީއަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ލަނޑު ނުޖެހުން ކަމަށާއި އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗުގައި ރެފްރީން ނިންމި ބައެއް ނިންމުންތަކާއި މެދު އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރި ނަމަވެސް އޭނާ އަށް މި މެޗުގައި ރެފްރީގެ ފަރާތުން ކުށެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި ރެފްރީގެ ނިންމުންތަކާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މާޒިޔާ އަދި އަބަހާނީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. އަދި މާލޭގައި ބުދަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 0-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއި އެކު މާޒިޔާއިން ވަނީ އަވޭ ލަނޑުގެ ތަފާތުން ޕްލޭއޮފްއަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް