އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ

"ލިވަޕޫލަށް ދެން ކުޓީނިއޯ ބޭނުމެއް ނުވޭ"

  • ކުޓީނިއޯ ވަނީ ލިވަޕޫލްގައި ހޭދަކުރި 6 ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައި
  • އޭނާ މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަޔާން މިއުނިކަށް

ކ. މާލެ | 11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 19:38 | 7,876

ކުޓީނިއޯ ލިވަޕޫލަށް ކުޅުނު ދުވަސްވަރު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބްރެޒިލްގެ ތަރި ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ދެން އިނގިރޭސި ކްލަބު ލިވަޕޫލަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވަރޑް ޖޯން އޯލްޑްރިޖް ބުނެފިއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ލިވަޕޫލުން 142 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވި ކުޓީނިއޯއަށް އެ ކްލަބުގައި އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުން ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން ކުޓީނިއޯ ބާސެލޯނާގައި ކުޅުނު 76 މެޗުގައި ޖެހިފައިވަނީ 21 ގޯލެވެ. އޭގެ ފަހުން ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވިއިރު، އެ ޓީމުގައިވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ ފޯވަރޑް ޖޯން އޯލްޑްރިޖް ބުނީ ލިވަޕޫލްގައި މިހާރު އޮތް ސްކޮޑަށް ކުޓީނިއޯ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ކުޓީނިއޯއަކީ އަދިވެސް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު ބާސާއިން ކުޓީނިއޯ ގަތުމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ސީޒަން ނިމުމުން ބަޔާންގެ ލޯނު އެއްބަސްވުން ހަމަވާއިރު، އޭނާ އެނބުރި ބާސާއަށް ދިޔުމުން، އެޓީމުން ކުޓީނިއޯ ވިއްކާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި ކުޓީނިއޯ ގަތުމަށް ލިވަޕޫލުންވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ކުޓީނިއޯ އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާލީ ލިވަޕޫލުންނެވެ. ލިވަޕޫލްގައި އޭނާ 6 ސީޒަން ހޭދަކުރިއިރު، ކުޓީނިއޯ ވަނީ ލިވަޕޫލަށް ކުޅެދިން 201 މެޗުގައި 54 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.