އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ބޮލީވުޑް

ދިޝާގެ ދިރިއުޅުން ވަރަށް ހިތާމަވެރި، ދުވަހަކުވެސް މީހަކު ލޯބި ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ

  • ދިޝާ އެންމެފަހުން ކުޅެފައިވަނީ "މަލަންގް"
  • ދިޝާ އާއި ޓައިގާ އާއި ދެމެދު ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮތްކަމަށް ކުރިން ވަނީ އަޑުފެތުރިފައި

ކ. މާލެ | 8 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 18:30 | 32,270

ދިޝާ ޕަޓާނީ - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ދިޝާ ޕަޓާނީއަށް ދުވަހަކުވެސް މީހަކު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅެން ހުށަޅާފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ދިޝާ އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "މަލަންގް" ގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ދިޝާގެ މުޅި ހަޔާތުގައި ކިތައް މީހުން ލޯބި ހުށަހެޅިތޯ އާއި ކިތައް މީހުންގެ ހިތް ހަލާކު ކޮށްލިންތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް އެއްވެސް މީހަކު ލޯބި ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ސްކޫލްދައުރުގައި ޓޮމްބޯއީ އެއް ކަމަށެވެ.

“އަހަރެންގެ ބައްޕަ އަކީ ޕޮލިހެއް. އެއްވެސް މީހަކު އަހަރެން ބޭރަށް ގޮވައިގެންދާން ނުބުނޭ. ކޮލެޖުގައި އުޅުނު އިރުވެސް އެއްވެސް މީހަކު ނުބުނޭ ބޭރަށް ދާކަށް.”

ބޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިފަހުންވެސް އޭނާ އަކީ ޕާޓީ ތަކާއި ކޮފީތަކައް ގޮސް އުޅޭމީހެއް ނޫން ކަމަށާ،އި އެހެން ކަމުން ގިނަ މީހުންނާއި ދިމާނުވާކަމަށް ދިޝާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދިޝާގެ ހިތާމަވެރި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ އަޑުއަހާފައި "މަލަންގް" ގައި އެނާއާއި އެކު ފެނިގެންދާ ތަރިންކަމަށްވާ އަދިތުޔާ ރޯއީ ކަޕޫރާއި، ކުނާލް ކެމްމޫ އަދި އަނިލް ކަޕޫރުގެ ހިނިގަނޑު ވަނީ ފަޅައިގެންގޮސްފައެވެ.

"ބާގީ 2" ގައި ދިޝާ އާއި އެކު ފެނިގެންދިޔަ ތަރި ޓައިގާ ޝްރޮފް އާއި ދިޝާއާއި ދެމެދު ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮތްކަމުގެ އަޑުތަކެއް ކުރިން ވަނީ ފެތުރިގެން ގޮސްފައެވެ. އެ ދެތަރިން އެކުގައި މެންދުރުގެ ކެއުންތަކުންނާއި ރޭގަނޑުގެ ކެއުންތަކުންވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮތްކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދެ ތަރިންވެސް ވަނީ ދޮގު ކޮށްފައެވެ.

ޓާއިގާގެ ކޮއްކޮ ކްރިޝްނާ ޝްރޮފްވެސް ވަނީ ޓާއިގާ އެއްވެސް މީހަކާއި ޑޭޓް ނުކުރާ ކަމަށާއި ޓާއިގާ 100 % ސިންގަލް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.