ހޯމަ 19 އޮކްޓޯބަރ 2020
02 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 02
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ރެޑްބޮކްސް

އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ލިސްޓުކުރެވުނު ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑެލިވަރީ ބްރޭންޑަކަށް ރެޑްބޮކްސް

  • ރެޑްބޮކްސް އިކޮނޮމީ އަދި ރެޑްބޮކްސް ޕްރިއޮރިޓީ މެދުވެރިކޮށް 4 ދުވަހާ 7 ދުވަސް ތެރޭ އެމެރިކާއިން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ޑެލިވެރީ
  • މައިޔޫއެއްސް އިން ނަގާ އަގުގައި ސީދާ ކަސްޓަމަރުގެ އަތަށް ލިބުމަކީ ވަރަށްބޮޑު ލުއިފަސޭހައެ
  • މައިޔޫއެއްސް އާއި ރެޑްބޮކްސް އިން ވަނީ ދާދިފަހުން ތަފާތު އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާއެކު ގޯޝޮޕް.އެމްވީ ގެ ނަމުގައި ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗުކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 8 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:34 | 3,603

ރެޑްބޮކްސް - ޓްވިޓަރ

އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ލިސްޓުކުރެވުނު ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑެލިވަރީ ބްރޭންޑަކަށް ރެޑްބޮކްސް ވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއީ ރާއްޖޭގެ ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތްދޭ ބްރޭންޑެއް އިންޓަރނޭޝަނަލް އީކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ލިސްޓުކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރަށްކަމަށެވެ. ރެޑްބޮކްސް ލިސްޓު ކޮށްފައިވަނީ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ލިބިފައިވާ މައިޔޫއެސް ގައެވެ.

މައިޔޫއެސް އިން ޝިޕް ކުރާ މުދާ ރެޑްބޮކްސް ގެ ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކޮންމެ ގެއަކަށްވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ، މީގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށްބޮޑެތި ފަސޭހަތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭއަށް ޚާއްޞަކޮށް ރެޑްބޮކްސް އާއި މައިޔޫއެސް ގުޅިގެން ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވާ ޓްރޭޑް ލޭން ގެ ދެ ޚިދުމަތަކީ، ރެޑްބޮކްސް އިކޮނޮމީ އަދި ރެޑްބޮކްސް ޕްރިއޮރިޓީއެވެ.

ރެޑްބޮކްސްގެ ސީ.އޯ.އޯ ހުސައިން ޝާހިދު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ރެޑްބޮކްސް އިކޮނޮމީ އަދި ރެޑްބޮކްސް ޕްރިއޮރިޓީ މެދުވެރިކޮށް 4 ދުވަހާ 7 ދުވަސް ތެރޭ އެމެރިކާއިން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމަށް މައިޔޫއެއްސް އިން ނަގާ އަގުގައި ސީދާ ކަސްޓަމަރުގެ އަތަށް ލިބުމަކީ ވަރަށްބޮޑު ލުއިފަސޭހައެއް ކަމުގައެވެ.

މައިޔޫއެއްސް އާއި ރެޑްބޮކްސް އިން ވަނީ ދާދިފަހުން ތަފާތު އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާއެކު ގޯޝޮޕް.އެމްވީ ގެ ނަމުގައި ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.