އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ 2020

އެމްޓީސީސީ ވެސް ގޯލްޑް 100 ގާލާ އާއި ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ 2020 ގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް

  • މިއީ ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ދެ ހަރަކާތް
  • ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ ކުރިޔަށް ގެންދާނީ 150 އެގްޒިބިޓަރުންނާއި 3000 ބައިވެރިންނާއެކު

ކ. މާލެ | 7 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:55 | 2,974

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕު

ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އާއި ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ 2020 ގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޝިފާއު އަލީއެވެ. ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕްގެ ސީއީއޯ ޑރ. ހުސައިން ސަނީ އުމަރުއެވެ.

ގޯލްޑް 100 އަދި ގޯލްޑް 100 ގާލާއަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހިންގުންތެރި ލީޑަރުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އެކުލަވާލާ ލިސްޓެކެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ގޯލްޑް 100 ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު ފަރާތްތައް އިއުލާންކުރާނި، އަންނަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ހަފުލާއެއްގައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސް ވިޔަފާރީގެ ހަބަރު ގެނެސްދޭ މަޖައްލާ ކަމުގައިވާ ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރޭޑް ޝޯއެކެވެ. 150 އެގްޒިބިޓަރުންނާއި 3000 ބައިވެރިންނާއެކު ބާއްވާ މި ޓްރޭޑް ޝޯ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 23 އިން 24 އަށެވެ.

ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯއަކީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. އަދި މި އެކްސްޕޯއަކީ އައު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް އުފެއްދުމާއި، ވިޔަފާރީގެ ވިއުގަ ފުޅާކުރުމުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ އައު ކަންކަން ދަސްކުރުމަށް ހާއްސަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން ކުރިޔަށްދާ ޝޯއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.