ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އެވޯޑް

ބަފްޓާ އެވޯޑް ޝޯވ ރާއްޖެއިން ފެންނާނެ!

  • މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކުން އެންމެ މޮޅެތި ފިލްމުތައް ހޮވަން ބާއްވާ އެވޯޑް ޝޯވ
  • ބާފްޓަރ އެވޯޑްއަށް 39 ފީޗަރ ފިލްމެއް ވަނީ ނޯމިނޭޓް ވެފައި

ކ. މާލެ | 3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 16:57 | 2,908

ބާފްޓަރ އެވޯޑްގެ ޕޯސްޓަރ - ޓްވިޓަރ

ބްރިޓިޝް އެކެޑަމީ ފިލްމް އެވޯޑް (ބަފްޓާ) އިގިރޭސިވިލާތުގައި ދައްކާ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުނެފިއެވެ.

މިއެވޯޑަކީ ނިމިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކުން އެންމެ މޮޅެތި ފިލްމުތައް ހޮވަން ބާއްވާ އެވޯޑް ޝޯވއެވެ.

މީޑިއާނެޓުން ބުނީ ބަފްޓާ އެވޯޑް ޝޯވ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ލައިސެންސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މިޝޯވ 03 ފެބްރުއަރީ 2020 ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:30 އިން ފޮކްސްލައިފް އެޗްޑީ އިން ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ބަފްޓާ އެވޯޑްއަށް 39 ފީޗަރ ފިލްމެއް ވަނީ ނޯމިނޭޓް ވެފައިއެވެ. އެގޮތުން ނިމިދިޔަ އަހަރު ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ ޖޯކަރ ވަނީ 11 ކެޓަގަރީއަކަށް ނޯމިނޭޓްވެފައިވާއިރު، ދި އަރިޝްމެން ވަނީ 10 ނޯމިނޭޝަންގައި ހިމެނިފައިއެވެ. އަދި ވަންސްއަޕޮނަޓައިމް ވަނީ 10 ނޯމިނޭޝަންގައި ހިމެނިފައިއެވެ.

މިއެވޯޑް ހަފްލާ ގްރެމްނޯޓަން ހުށަހަޅާދޭއިރު، ހަފްލާގައި އިގިރޭސިވިލާތުގެ ރޯޔަލް އާއިލާ މެމްބަރުން ބައިވެރިވާނެއެވެ. ބަފްޓާގެ ރައީސްއަކީ ރޯޔަލް އައިލާގެ ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ ޕްރިންސް ވިލިއަމްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.