ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ލުއި ޚަބަރު - އެވޯޑް

ބަފްޓާ އެވޯޑް ޝޯވ ރާއްޖެއިން ފެންނާނެ!

  • މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކުން އެންމެ މޮޅެތި ފިލްމުތައް ހޮވަން ބާއްވާ އެވޯޑް ޝޯވ
  • ބާފްޓަރ އެވޯޑްއަށް 39 ފީޗަރ ފިލްމެއް ވަނީ ނޯމިނޭޓް ވެފައި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 3 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 16:57 1,935

ބާފްޓަރ އެވޯޑްގެ ޕޯސްޓަރ - ޓްވިޓަރ

ބްރިޓިޝް އެކެޑަމީ ފިލްމް އެވޯޑް (ބަފްޓާ) އިގިރޭސިވިލާތުގައި ދައްކާ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުނެފިއެވެ.

މިއެވޯޑަކީ ނިމިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކުން އެންމެ މޮޅެތި ފިލްމުތައް ހޮވަން ބާއްވާ އެވޯޑް ޝޯވއެވެ.

މީޑިއާނެޓުން ބުނީ ބަފްޓާ އެވޯޑް ޝޯވ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ލައިސެންސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މިޝޯވ 03 ފެބްރުއަރީ 2020 ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:30 އިން ފޮކްސްލައިފް އެޗްޑީ އިން ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ބަފްޓާ އެވޯޑްއަށް 39 ފީޗަރ ފިލްމެއް ވަނީ ނޯމިނޭޓް ވެފައިއެވެ. އެގޮތުން ނިމިދިޔަ އަހަރު ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ ޖޯކަރ ވަނީ 11 ކެޓަގަރީއަކަށް ނޯމިނޭޓްވެފައިވާއިރު، ދި އަރިޝްމެން ވަނީ 10 ނޯމިނޭޝަންގައި ހިމެނިފައިއެވެ. އަދި ވަންސްއަޕޮނަޓައިމް ވަނީ 10 ނޯމިނޭޝަންގައި ހިމެނިފައިއެވެ.

މިއެވޯޑް ހަފްލާ ގްރެމްނޯޓަން ހުށަހަޅާދޭއިރު، ހަފްލާގައި އިގިރޭސިވިލާތުގެ ރޯޔަލް އާއިލާ މެމްބަރުން ބައިވެރިވާނެއެވެ. ބަފްޓާގެ ރައީސްއަކީ ރޯޔަލް އައިލާގެ ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ ޕްރިންސް ވިލިއަމްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް