ބުރާސްފަތި 27 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 1
1441 ރަޖަބު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 8 އަށް އަރައިފި

  • މިހާތަނަށް 4449 ފަރާތަކަށް ވެކްސިން ދެވިފައިވޭ
  • ރިންގް ވެކްސިނޭޝަން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން 1092 ފަރާތަކަށް ވެކްސިން ދީފައިވޭ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 18:08 2,005

ވެކްސިން - ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

މީސަލްސް ނުވަތަ ހިމަބިއްސަށް މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 8 މީހުން ޕޮސިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

28 ޖެނުއަރީގައި އެ މިނިސްޓްރީން ޢާންމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 8 މީހަކު މި ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު މިހާތަނަށް 4449 ފަރާތަކަށް ވެކްސިން ދެވިފައިވެއެވެ. އަދި ރިންގް ވެކްސިނޭޝަން ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން 1092 ފަރާތަކަށް ވެކްސިން ދީފައިވާއިރު މާލެ ޞަރަޙައްދުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ 1086 މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދީފައިވެއެވެ.

އަދި މި ބައްޔާއި ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތައް ތަމްރީނު ކުރަމުންދާއިރު މިހާތަނަށް 8 ސެޝަނާއި، ޓެލަކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް 497 ޚިދުމަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މީސްލްސް އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް 18 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި އަތޮޅުތެރޭގައި ވަނީ ފެށިފައިެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މީސަލްސް ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕެއިނެއް ކުރިޔަށް އޮތް 7-8 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން 200،000 މީސްލްސް ވެކްސިން ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޔުނިސެފް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ކަމަށްލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި 23 ޖަނަވަރީގައި 30000 އެމް.އާރ ވެކްސިން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް