ކުޅިވަރު - ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު

ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަދި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރު ވެގެން ނިމިއްޖެ

  • މި މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 15:30 1,825

މާޒިޔާ އަދި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ގައުމީ ރަސްމީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނުގެ ފުރުސަތުތަކެއްލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ފުރަތަމަ 10 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި މާޒިޔާގެ އިބްރާހީމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ދެ ފުރުސަތެއްލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ފޮނުވާލި ދެ ހަމަލާ ވެސް ގޯލާ އަމާޒުނުވެ ދިޔައީ ބޭރަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ޓީސީގެ އިޝާން އިބްރާހީމް (ސައްޓު) އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއްލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ މާޒިޔާގެ ކީޕަރު ހުށިޔާރު ކަމާއިއެކު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 0-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ޓީސީއިން އެޓީމުގެ އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކުރިއިރު، މެޗުގެ 56 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޒިޔާގެ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއްލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އޭރިޔާ ތެރެއިން ހުހަށްހުރެ އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލާ އަމާޒުވާ ގޮތެއްނުވިއެވެ. މެޗުގެ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޒިޔާއިން ލަނޑު ޖެހުމާއި ގާތަށް ޖެހެލިއެވެ. އެގޮތުން ހަމްޕު އާއި ފޭދޫ އިއްބެ އަދި އައިސަމް ގާތް ގާތުގައި ފޮނުވާލި ހަމަލާތައް ޓީސީގެ ކީޕަރުވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއިއެކު ދިފާއު ކޮށްފައެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން މާޒިޔާގެ ކޯޗު ސެކުލޮސްކީ ބުނީ މާޒިޔާގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ނިމުމެއްއައީކަމަށާއި ކޮންމެ ކަމަކަށް ނިމުމެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުމާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ނުލިބުނީ ނަސީބުވެސް އެހީ ނުވުމުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ ބުނީ މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މެޗަށް ނުކުތީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން ކަމަށާއި އެކަން ނުވި ކަމަށެވެ. އަދިވެސް ޓީސީގެ ޓާރގެޓަކީ ލީގުގެ ދެވަނައިގައި އޮވެ ނިންމައިލުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް