އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ބޮލީވުޑް

"ދަ އިންޓަރން" ގެ ރީމޭކްގައި ދީޕިކާ އާއި ރިޝީ ކަޕޫރު

  • މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރު
  • މި ފިލްމުގެ ކޯ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ ދިޕިކާ
  • ދިޕިކާ އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ ފިލްމު "ޗަޕާކް"އިން

ކ. މާލެ | 27 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 23:30 | 3,937

ރިޝީ ކަޕޫރާއި ދިޕިކާ ޕަދުކޯން - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑުގެ ފިލްމީ ތަރި ދީޕިކާ ޕަދުކޯންގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމަކީ "ދަ އިންޓަރން" ގެ ރީމޭކެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ދިޕިކާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓުގައި ވަނީ އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ޕްރޮޖެކްޓަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ހޮލީވުޑް ފިލްމު " ދަ އިންޓަރން" ގެ ރީމޭކެއް ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމުގައި އޭނާއާއެކު ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ރިޝީ ކަޕޫރުކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. މި ފިލްމުގައި ދިޕިކާ އަދާކުރަނީ އެނީ ހޯތްވޭގެ ރޯލެވެ. ރިޝީ ފެނިގެންދާނީ ރޮބަރޓް ޑެ ނިރޯގެ ރޯލުންނެވެ. އަދި މިފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރު ކަމަށްވެސް ދިޕިކާގެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

ދީޕިކާ މި ފިލްމަށް ކިޔާނެނަމަކާއި، ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރާނެ ފަރާތެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ ސުނީރު ކޭތާޕަލް އަދި ދިޕިކާ ޕަދުކޯން ކަމަށް ދީޕިކާ ބުނެފައިވެއެވެ.

މީޑިއާއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ދިޕިކާ ބުނެފައިވަނީ މި ރީމޭކްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކެތްމަދުވެފައި ހުރި ކަމަށެވެ. ރިޝީވެސް ވަނީ ދީޕިކާއާއެކު މި ފިލްމްުއި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކެތްމަދުވެފައި ހުރި ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދީޕިކާ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒް ކުރި ފިލްމަކީ އެސިޑްގެ ޙަމަލާއިން ސަލާމަތްވި ލަކްޝްމީ އަގަރުވާލްގެ ޙަޔާތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ޗަޕާކް" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.