ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ޖިންސީ ގޯނާ

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ބައްޕަ ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

  • އެ ކުއްޖާ އެވާހަކަ ކިޔައިދޭ އޯޑިއޯއެއް ވަނީ ވައިރަލްވެފައި
  • މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުޤީޤު ކުރަމުން
  • ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑުއުފުލާފައި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 26 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 13:08 3,967

ޖިންސީ ގޯނާ- ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަލް ފޮޓޯ - ގޫގުލް

ކުޑަކުއްޖަކަށް އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ، މި މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވަނީ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާ ލިބޭކަން އެ ކުއްޖާ ކިޔައިދޭ އޯޑިއޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އޭނާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯ ލީކުވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑުއުފުލާފައެވެ. އެގޮތުން ވިލިނގިލީގައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހުއްޓައި އެކުއްޖާގެ ބައްޕައަށް ބަޔަކު ނުކުމެ ހަމަލާދީފައިވާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ދެ އަހަރުނުވާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް އޭނާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބުނު މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުންނަށް ދަނީ ރިޕޯޓް ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ ފަރާތްތައްވެސް ވަނީ ގިނަވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް