ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް

އެމްޑީޕީ "އައްޑޫ ވަރކްޝޮޕް" ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

  • ސެމިނަރ ބޭއްވީ އައްޑޫ ސީޓީ ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި
  • ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ފެށުނު

ކ. މާލެ | 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 17:17 | 3,029

އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ވަރކްޝޮޕް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ބޭއްވި އައްޑޫ ކައުންސިލް ވަރކްޝޮޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ހިތަދޫގެ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި މި ވަރކްޝޮޕްގައި ވަނީ އެކި މަޢުލޫމާތުތައް ދީފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވަރކްޝޮޕުގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއި އެ އިޞްލާޙުތައް ގެނެވިފައި އޮތް މިންވަރާއި ސިޓީތަކަށް އެ ޤަގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިގެންދާ ބާރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުނެވެ. މި މަޢުޟޫއަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ރަޝީދާއި، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމެވެ.

މިއަހަރު ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކާއި، އައްޑޫގެ ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި، ގުޅިގެން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބާއި، ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ސަޢީދު ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއިރު، މިއަހަރު އައްޑޫ ސީޓީއަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވީވެސް މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބެވެ. މީގެއިތުރުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު "އުލުބޭންދިގޮތުގެ އުދާސްތައް" ނުވަތަ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ރޫޅާލުމަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމުން ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވަނީ މި ވަރކްޝޮޕްގައި ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

މެންދުރުފަހު މި ވަރކްޝޮޕްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ވަރކިން ސެޝަނެކެވެ. މި ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ 7 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އަދި ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން ވެސް އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގުމަށް ފެންނަ މަޝްރޫޢެއްގެ ޚުލާސާއެއް އެކުލަވާލާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދީފައިވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ފެށި، މި ސެމިނަރ ނިންމާލީ ހަވީރު 17:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.