ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް

އައްޑޫގައި ފްލޯޓިންގް ސޯލަރ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް މި މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާނު ކުރެވޭނެ: ފެނަކަ

  • ލޭނުން 1 މެގަވޮޓުގެ ހަކަތަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރެވޭނެ
  • ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އައްޑޫގައި ޖުމްލަ 11 މެގަވޮޓުގެ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ: ފެނަކަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 13:03 3,198

ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު އަދި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް - އުމްނާ އިސްމާއިލް

އައްޑޫގައި ފްލޯޓިންގް ސޯލަރ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޓެންޑަރ އިން އިއުލާނުކުރެވޭނެކަމަށް ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ވަރކްޝޮޕްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ އެކަން ހާމަކުރެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމުންނެވެ.

މޭޔަރ ސޯދިގު ކުރެއްވި ސުވާލަކީ އައްޑޫގެ ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް މެކްސިމަމް ކެޕޭސިޓީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ބޮޑުވެގެންދާއިރު ޑީސަލްއިން އެ ހަކަތަ އުފެއްފުމަށް އަދިވެސް ޚިޔާރު ކުރައްވަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ)

ސުވާލު ކުރައްވަމުން ސޯބެ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ދަނީ ދުނިޔޭގެ ހަކަތައިގެ އިންގިލާބުގެ ތެރެއަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އަދިވެސް ޑީސަލުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކެލިފޯނިއާ ފަދަ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ސިޓީ ތަކުގައި ކުރިއަށް އޮތް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި އެއްކޮށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގައި ވެސް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބަދަލުކުރާ ކަމަށެވެ.

ސޯބެ ވަނީ މިގޮތަށް ކަންތައްތައް އޮތް އިރު ރާއްޖެއިން މިފަދަ އަމާޒެއް ކަނޑަނޭޅެނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުއުފައްދަވާފައެވެ.

ސޯބެގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ފެނަކައިގެ އެމްޑީ ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީގައި 10 މެގަވޮޓުގެ ފްލޯޓިންގް ސޯލާ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް މި ހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހު ޓެންޑަރ އިން އިއުލާނު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ލޭނުން 1 މެގަވޮޓުގެ ހަކަތަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އައްޑޫގައި ޖުމްލަ 11 މެގަވޮޓުގެ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް