އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ޕީޕީއެމް / ޕީއެންސީ

އަދުރޭގެ ވާހަކަތައް ކަރެކްޝަނުން ދޮގުކޮށްފި

  • ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވި ޔުނިޓްގައި ފަރިއްކޮޅަށް މެނޫއެއް އޮވޭ
  • ކަޝްރަތު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދާފައިވޭ، ޔުނިޓްގައި ދުވާ މެޝިނެއް ވެސް ހުރޭ
  • ރައީސް ޔާމީންގެ އާއިލާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތި އެމަނިކުފާނަށް ފޯރުކޮށްދޭ، ތުނބުޅި ބާލާތަކެއްޗާއި، ރީތިވާ ސާމާނު އާއިލާއިން ފޮނުވާ

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ | 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:24 | 5,019

ރައީސް ޔާމީން އާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަދި ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު - ރައީސް އޮފީސް

ޖަލުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ދައްކަވާ ވާހަކަތައް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާފުށީ ޖަލުގައި ހުންނެވި ރައީސް ޔާމީނާ ދޭތެރޭ ކަރެކްޝަނުން އަމަލު ކުރަނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ކޮށްކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރިއްކޮޅަށް ދެއްވަނީ ވެސް އެކައްޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ހިކި އަނަރޫފަވެފައި ކަމަށް، ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހއ. ބާރުށުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އަދުރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"ވިދާޅުވި ފެންވެރުމުގެ ކަންތައް ވަރަށް އުދަނގުލޭ. ވަރަށް ދަތިގޮތަކަށޭ ހުރީ. ތުނބުޅި ބޭލޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ. ކާން ގެންނަ އެއްޗެހީގެ ރޮލެއް ނުފިލުވައޭ. 45 ދުވަސް ވެގެންދިޔައިރު ކާން ދެނީ އެކައްޗެކޭ. ނިދާކަށް ފަސޭހައެއް ނޫނޭ. ގަސްދުގައި އަޑުގަދަކުރަނީއޭ. އެހާ ހިސާބަށް ވާހަކަ ދިޔައީމަ އަޅުގަނޑަކަށް އެވާހަކަ އަޑުއަހާކަށް ކެތެއް ނުވި. ހަމަ ހަގީގަތަށް މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑަށް ރޮވުނު. މޫނު މައްޗަށް ބަލާލީމާ މުޅި މޫނުމަތީގައި ހުރީ ބިސް ނަގާފައި. ކީއްވެގެންތޯ އޮޅުންފިލުވާލިއިރު ތުނބުޅި ބާލަންޖެހެނީ ޖަލު މީހުން ތުނބުޅި ބާލާ ރޭޒަރުން. ތުނބުޅި ބާލާފަ އުނގުޅާލާނެ އާފްޓާ ޝޭވް ކޮޅެއް ނުލިބޭ. ޖަލަށް ވެއްދުން އޮތީ މަނާކޮށްފައި. ފެން ވަރައިގެން ނުކުމެ ގައިގައި ހާކާލާނެ ލޯޝަން ކޮޅެއް އެތަނަކުން ނުލިބޭ. ނަމާދަށް ނުވަތަ ހުކުރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވެގެން ބޭނުންކުރާނެ އަތަރުކޮޅެއް ނޫނީ ސެންޓުކޮޅެއް ނުލިބޭ. މިހާ ހިތްދަތި ހާލުގައި ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ހޭދަކުރައްވަނީ" އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭގެ އެވާހަކަތަކަށް ދޮގު ކުރައްވަމުން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ރާއްޖެއެމްވީ" ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނަށް ޖަލުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ފަރިއްކުޅުވުމަށް މެނޫއެއް އެމަނިކުފާނު ހުންނެވި ޔުނިޓުގައި އޮންނާނެ ކަމަށާއި ކާތަކެތި ފޯރުކޮށްދެނީވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވާ ތަކެތި ކަމަށެވެ. އަދި ކަޝްރަތު ކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިޓްގައި ވެސް އެވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރެވި، އަދި ޓްރެޑްމިލް (ދުވާ މެޝިން) ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީން ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، ތުނބުޅި ބޭލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެެއްޗަކީ، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަކެތިކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ އާއިލާއިން އެމަނިކުފާނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، ފޮރުކޮށްދެއްވަމުންވެސް ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނަށް ޖަލުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ހިދްމަތެއް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި ހާއްސަކޮށް، ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ލިބިލައްވާ ހާއްސަ ހިދްމަތްތައް ވެސް އެއްވެސް އުނިކަމެއްނެތި ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިލައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.