އަންގާރަ 25 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 12
1441 ރަޖަބު 02
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - މުނި ހޯމްކެއަރ

ކަލޯން ބުރޭންޑުގެ ޑަބްލިޔު.ޕީ.ސީ އިކޯ ޕެނަލް މުނި ހޯމްކެއަރ އިން ތައާރަފްކޮށްފި

  • މިއީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި، ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭނުންކޮށްލެވޭނެ ޕްރޮޑަކްޓެއް
  • މިއީ ޚަރަދުކުޑަ އަދި އަލިފާން ނުހިފާނެހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް
  • ފީވެ ހަލާކުވާ މައްސަލަ މި ޕެނަލްތަކަށް ދިމާނުވާނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 24 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 10:17 2,425

މުނި ހޯމްކެއަރ ގެ ފިހާރައެއް - މުނި ހޯމްކެއަރ އަކީ އަބަދުވެސް ޒަމާނީ ފަސޭހަ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރާ ވިޔަފާރިއެއް -

ސީލިންގކުރުމާއި ފާރު ފަދަ ތަންތަން ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ "ކަލޯން" ބުރޭންޑުގެ ޑަބްލިޔު ޕީ ސީ އިކޯ ޕެނަލް މުނި ހޯމްކެއަރ އިން ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

މުނި ހޯމްކެއާއިން ބުނީ، ތުރުކީ ވިލާތުގެ "ކަލޯން" ބުރޭންޑުގެ ޑަބްލިޔު ޕީ ސީ އިކޯ ޕެނަލް އަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި، ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭނުންކޮށްލެވޭ އަދި ފެނުގެ އަސަރުނުކުރާ ބާވަތެއް ކަމަށެވެ. އޭގެއިތުރުން، މިއީ ޚަރަދުކުޑަ އަދި އަލިފާން ނުހިފާނެހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށް މުނި ހޯމްކެއަރ އިން ބުނެއެވެ.

މުނި ހޯމްކެއާއިން ބުނީ، ކުރިއަރާފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެތައް ގައުމެއްގައި، ގެއާއި ހޮޓާ، ކެފޭ، ޝޯރޫމް، ރިޒޯޓްސް ފަދަ ތަންތަން ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށްވެސް މި ޕެނަލް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއީ އެންމެ ޒަމާނީ އަދި ފަސޭހަކަމާއި އެކު ރާވާލެވޭނެ ސިސްޓަމަކަށްވާތީ ކުޑަ ޚަރަދަކުން އަވަސްކަމާއެކު މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލަކުޑިއާއި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތެއް އެއްކޮށްގެން އުފައްދާފައި ހުންނަ މި ޕެނަލްތަކުގެ އެކި ޑިޒައިންތައް މުނި ހޯމްކެއަރ އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި އާއްމުކޮށް ސީލިންގް އާއި ފާރު ފަދަ ތަންތަން ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާތަކެތި ފީވެ ހަލާކުވާ މައްސަލަ މި ޕެނަލްތަކަށް ދިމާނުވާނެތީ ފާހާނާ ފަދަ ތަންތާންގައިވެސް މި ޕެނަލް ބޭނުން ކޮށްލެވޭނެކަމަށް މުނި ހޯމްކެއަރ އިން ބުނެއެވެ.

މޫސުމާގުޅޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕީސީއިކޯ ޕެނަލް އަމީނީ މަގުގައި ހުންނަ މުނި ހޯމްކެއަރ ލިވިންގ ސެންޓަރ އިން ހެޔޮއަގުގައި ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް