raajjemv logo
މާލެ ޖަލު
ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގެންދިޔަ ގައިދީއަކު ފިލައިފި
 
ފިލާފައިވަނީ ހެނދުުނު
އަލީ ސަމާޚް
5,481
ކ. މާލެ |
23 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 11:54
ފިލައިގެން ހޯދަމުންދާ އައިސަރު ނަސީމް
ޓްވިޓަރ

ޑްރަގްގެ މައްސަލައެއްގައި، މާލޭ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ ގައިދީއަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔުމުން ފިލައިފިއެވެ.

ކަރެކްޝަންސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އެ މިހާ ފިލާފައިވަނީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ހެނދުނު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔުމުން ކަމަށެވެ. އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އެ ގައިދީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހޯދަމުން ގެންދަނީ އައިސަރު ނަސީމް ކިޔާ، އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ކުށްވެރިޔެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
14%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
29%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
14%
މޮޔަވެއްޖެ
43%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް