ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ފަލަސުރުހީ

އީސީން އެކުލަވާލާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރު ގަބޫލެއްނުކުރަން: މެމްބަރު ނިޔާޒު

  • ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުގެ އަދަދަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި
  • ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް މިގެނައި ބަދަލާއެކު ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ގެއްލުނު
  • ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކީ އެމްޑީޕީ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 23 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 09:11 7,799

ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު - އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އެކުލަވާލާފައި އޮތް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ދަފްތަރު ގަބޫލުނުކުރާކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަންކަންވެސް ކުރައްވާ ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، ވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްއިން ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއަށްވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއަށްވުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސް، އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުގެ އަދަދަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް މިގެނައި ބަދަލަކީ ފިންގަރޕްރިންޓް ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުޖަހާ ތިބި މީހުންނަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން ނޫން ކަމަށް ކަނޑައެޅި ބަދަލު ކަމަށެވެ. މިބަދަލާއެކު އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ތިބި ވިއްސަކަށްހާސް މެމްބަރުން އެދަފްތަރުން ގެއްލިގެން ދިޔަ ކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ގާނޫނަށް މިގެނައި ބަދަލާއެކު ދުވަސްވީ އެންމެ މެމްބަރުކަން ގެއްލުނީ. އޭރުގައި އޮތް 20،000 މެމްބަރުންގެ މެމްބަރޝިޕް އުނިކޮށްފައި އެކުލަވާލާފައި ދަފްތެއް އެއީ. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނެ ދަފްތަރެއްނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ އެމައްސަލަ ކޯޓަށް ލާފައި. މައްސަލަ ހިނގަމުންދަނީ. ކޯޓުން ނިންމާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަމަލުކުރާނީ.

~ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މެމްބަރޝިޕްވެސް ގެއްލުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ދެބޭފުޅުން އިނގިލީގެ ނިޝާނާއެކު ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވީކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕާޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވި ބައެއް މެމްބަރު އައު މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޕާޓީއަށް ރަޖިސްޓަރވާން ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެމެމްބަރުންނަށް ވެވޭ ބޭއިންސާފެއްކަން ނިޔާޒު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް