އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނު

ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެކޮޅުހަދައިފި

  • ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ހަތަރު ހަފުތާގެ މުހުލަތެއް ދީފަ
  • ޖުމްލަ 143 މައްސަލައެއް އެ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ހުށައަޅާފައިވޭ
  • ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރެދިން މައްސަލައަގައި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން

ކ. މާލެ | 22 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 18:12 | 4,867

ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން - އަލްޖަޒީރާ

އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތައް ތަންފީޒުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން، އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެކޮޅުހަދައިފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން "ސިޓިޒަންޝިޕް އެމެންޑްމަންޓް އެކްޓް" ތަންފީޒުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން ދެކޮޅު ހަދާފައިވަނީ، ސަރުކާރަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އެ ގާނޫނޫ ދެކޮޅަށް ހުށައަޅާފައިވާ 143 މައްސަލައަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް، ހަތަރު ހަފުތާގެ މުހުލަތެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ދީފައެވެ.

މި މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުންނެވެ. އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ޗީފް ޖަސްޓިސް ޝަރަދް އަރްވިންދް ބޮބްޑޭ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި މި ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަންތަކުގެ މައްސަލަ، އިތުރު ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ ބެންޗަކަށް ހުށައަޅުއްވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޗީފް ޖަސްޓިސް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެކޮޅުހެދުމާއި ގުޅިގެން، މި ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުން އަންނަ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިންނަމަ، މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހިޔާލު ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނަށް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނައި ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އަންނަނީ މަގުތަކަށް ނިކުމެ ނުރުހުންފާޅުކޮށް، މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. އެ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ މިއީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ވުޖޫދުކޮށްފައިވާ ގާނޫނެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ ގާނޫނު އުވާލަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި، މިއަދާ ހަމައަށް 30 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި މުޒާހަރާތައް ރޫޅާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން، ނަހަމަ ގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރާކަމަށް މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ޑިމާންޑުތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. މިހާރު ސަރުކާރުން އެންމެ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ، އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިމެނުމުގެ ހަރަކާތެއް ފެށުމަށް ނިންމާފައެވެ. ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓަރ އޮފް ސިޓިޒަންސް (އެންއާރްސީ) އަކީ ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަން ސަރުކާރުން އަޅާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ.

އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއެކު، އަވަށްޓެރި ޕާކިސްތާން، އަފްގާނިސްތާން އަދި ބަނގްލަދޭޝްއިން އިންޑިއާއަށް އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވަނީ ރަށްވެހިކަން ދޭން ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް، އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި މުސްލިމުންނެއް ނުހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.