ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - ކުޅިވަރު ފައިލް

މިއަހަރު ނިމިގެންދާއިރު 50 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ: މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް

  • ކުރިޔަށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި 12 ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު އެޅިގެންދާނެ
  • ރަށްތަކުގައި އެޅިގެންދާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތަކަކީ ހަމައެކަނި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމަށް އެޅިގެންދާނެ ދަނޑުތަކެއް ނޫން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 22 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 07:30 4,533

ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ފަރިޔާދް (ކ) މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް (ވ) - ރާއްޖެ އޮންލައިން

މިއަހަރު ނިމިގެންދާއިރު 50 ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި 12 ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު އެޅިގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިއަހަރުގެ މެދާއި ހަމައަށްދާއިރު 37 ރަށުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށާއި އަދި އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު 50 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ރަށްތަކުގައި ތަރައްޤީކުރާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތަކަކީ ހަމައެކަނި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމަށް އަޅާ ދަނޑުތަކެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ ދަނޑު ތަކުގައި އަންހެން ފިރިހެން ދެ ޖިންސްގެ ބޭފުޅުންގެ އެކިކަހަލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކީ ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ރައްޔިތުންތަކެއް ރަށްތަކުގައިވެސް ދިރިއުޅުން ކަމަށާއި އެކަމަށް މި އެޅޭ ދަނޑުތަކުގެ ސަބަބުން ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކްލަބުތަކުން ކުޅޭއިރު ދަނޑު ނުފުރޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފިނަމަ ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭއިރު ދަނޑު އަދިވެސް ފުރާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މާލެ ކައިރީގައި މިއެޅޭ ދަނޑުތަކުގެ ބޭނުންހިފައި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެޗުތައް މި ދަނޑުތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމުން ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ އަދިވެސް މެޗު ބަލަންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން އެބައޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދަނޑުތައް އެޅުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް