އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ކ. މާފުށި

މާފުށިން ފެންނަނީ ބްރައުން ވިޑޯ: ކައުންސިލް

  • ބްރައުން ވިޑޯކަން ހެލްތުން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި: ކައުންސިލް
  • މުޅި ރަށް ބަލައިފާސްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނި
  • އެތަކެތި އަންދާލަން ކައުންސިލުން އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 21 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 22:09 | 4,114

ބްރައުޑް ވިޑޯއެއް - ޕޯސްޓް.ހެލްތްލައިން.ކޮމް

ކ. މާފުށިން މިހާރު ފެންނަމުންދާ މަކުނަކީ، ''ބްރައުން ވިޑޯ'' ކަމަށާއި، އެއަށް ސަމާލުވާން އެ ރަށު ކައުންސިލުން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެއީ ''ބްރައުން ވިޑޯ'' ކަން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކެމިކަލްއަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް މާފުށި ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. ކައުންސިލްގެ ބަޔާނުގައި ބުނީ، ބްރައުން ވިޑޯ ބިސް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗެއް ނަގައި ނައްތާލުމަށާއި އެއެއްޗެއް އަންދާލުން ނޫން ގޮތަށް ނައްތާނުލުމަށް ހެލްތުން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މުޅި ރަށް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކައުންސިލުން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތި ގެދޮރާއި އެފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެންމެހާ ތަންތަނުގައި މިފަދަ މަކުނެއް ނުވަތަ ބިހެއް ހުރިތޯބަލައި އެތަކެތި އަންދާލުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.