އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ސްޓްރެޓެޖީ

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕްލޮމެސީ ސްޓްރެޓަޖީއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު، ޝާހިދު އަދި ޑރ. ހުސައިން މަޝްވަރާކޮށްފި

  • އެ ސްޓްރެޓެޖީތަކަކީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސިޔާސަތެއް
  • ކޮޕް 26 އަށް ރާއްޖެއިން އަމާޒުތައް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 20 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 19:38 | 3,293

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި އެންވަރަމެންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި އެންވަރަމެންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައި މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕްލޮމެސީ ސްޓްރެޓްޖީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި އެންވަރަމެންޓް މިނިސްޓަރާއި އެކު މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕްލޮމެސީ ސްޓްރެޓްޖީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުމުން އުފާކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި އެ ސްޓްރެޓެޖީތަކަކީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސިޔާސަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު، ކޮޕް 26 އަށް ރާއްޖެއިން އަމާޒުތައް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ޑރ ހަސަން ރަޝީދު ވަނީ ކޮޕް 25 ގައި ވެސް ތަގުރީރުކުރައްވާފައެވެ. ކޮޕް 25 ގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރަން މާލީ ގޮތުން ލިބޭ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ކުޑަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޕެރިސް އެގްރީމެންޓްގެ ހަގީގީ ފައިދާއެއް ވާނީ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން އިތުރުވެގެން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ މި ބޮޑު މައްސައަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް މާލީ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުންވެސް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދުނިޔޭގެ ބާރު ގަދަ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.