ބުދަ 19 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 6
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 25
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ހަސަން ލަތީފް

ކިތަންމެ ވަރަކަށްވެސް ބޯޅަ ޖެހިދާނެ، ގޯލަށް ވައްދާނީ އެމްޑީޕީން: ހަސަން ލަތީފް

  • އިންތިޒާމުވެގެން ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގަނީ އެމްޑީޕީން އެކަނި: ހަސަން ލަތީފް
  • ރައީސް ނަޝީދު އާއި ރައީސް ސޯލިހު ގެންދަވަނީ އިދިކޮޅަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން
  • އިދިކޮޅުންވެސް ދަނީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭނު ކުރަމުން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 19:39 6,059

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަސަން ހަސަން ލަތީފް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށްވެސް ކެމްޕޭނު ހަރަކާތްތައް ހިންގިދާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ''ފޯމިއުލާ'' އޮތީ އެމްޑީޕީ އަތުގައި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އިދިކޮޅުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލް އިންތިހާބު، ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެކަން ޔަގީންކަމާއި އެކު އެ ޕާޓީން ބުނަމުންދާ ސަބަބަކީ، އިންތިޒާމުވެގެން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާތައް މެދުވެރިކޮށް އެމްޑީޕީން ކެމްޕޭނުތަކަށް ގެންގުޅޭ ''އުކުޅުތައް'' ތަފްސީލު ގޮތެއްގައި ކިޔައިދެމުންދާތީ އިދިކޮޅުން އެ ''އުކުޅުތައް'' ދަސްކޮށް އެއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާ ބުނުމަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ، އެ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގަބޫލުކުރާ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރޮނާލްޑޯ، އޭނާ ފްރީކިކް ޖަހަން ގޮސް ހުއްޓި ހުންނަ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އިނގޭތޯ؟ އޭނަ ބޯޅާގައި ޖަހާތަންވެސް ފެނޭ އަދި ގޯލް ވަންނަ ގޮތްވެސް އެނގޭ. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާކުގޮސް އެހެން ހުއްޓި ހުރެވިދާނެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޯޅާގައި ޖެހީމަ އެ ބޯޅާ އެ ދަނިކީ ރޮނާލްޑޯ ޖެހިމާ ބޯޅަދާހެނެއް ނޫން

~ ހަސަން ލަތީފް ~ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަސަން

ހަސަން ލަތީފް ނެންގެވި މިސާލުގެ ތަފްސީލު ދެއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކެމްޕޭނު ކުރާ ގޮތް އެހެން ޕާޓީއަކަށް ކިޔައި ދިނުމަކުން އެކަން ކުރެވޭނެ ތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި، ޕާޓީގެ ކެމްޕޭނުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަނީ، ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ތަފްސީލުކޮށް ކިޔައި ދިނުމެވެ.

ހަސަން ލަތީފް، އިދިކޮޅަށް ފާޑުކިޔާފައިވައިރު، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރި ދަތުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ އިދިކޮޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ އިދިކޮޅުން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިނުވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް