އަންގާރަ 18 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 5
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 24
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް މުޒާހަރާ ކުރަނީ

  • އިހުތިޖާޖު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި
  • އިހުތިޖާޖު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 18 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 08:41 13,144

ހުކުރު ދުވަހު ކުރެވުނު އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން - VOC Maldives

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގައި ދެ އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް އިހުތިޖާޖު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިހުތިޖާޖު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި އާރޓިފިޝަލް ބީޗުގައެވެ.

ކަނޑުހުޅުދޫގަ ކުޑަ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވަނީ އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އާއި ކާފަގެ އިތުރުން މުނި ކާފައެވެ. އެ ތިން މީހުންވެސް ހުކުރު ދުވަހު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އިހުތިޖާޖު ކުރުމަަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ހުކުރު ދުވަހުވެސް މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިހުތިޖާޖު ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތިން ފެށި އިރު އިހުތިޖާޖުގެ ބައިވެރިންވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އެކި ކަހަލަ ޝޫއުރުތައް ލިޔެފައި ހުރި ޕޯސްޓަރުތައް ބޭނުންކޮށްފައެވެ. އިހްތިޖާޖު ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ އެ ޞަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެން ޝުޢޫރު ފާޅުކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އެ ޞަރަޙަދަށް ވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދޭން ފެށުމުން ޞަރަޙައްދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ޝިދާތާގެ އިސްތިޢުފާ އަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފިލަންވެގެން ވަތް ހުޅުމާލެ، 108 ނަމްބަރު ފްލެޓް ކައިރީގައި މުޒާހަރާކޮށްފައިވެއެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގާ ފުލުހެއްގެ ބޯ ފަޅާލާފައިވާކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދިޔަ މީހުން ވަނީ އެ މީހާ ފިލަން ވަދެ އޮތް ގޭގެ ބިއްލޫރިތައްވެސް ތަޅާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް