ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު!

  • ޖެނުއަރީ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާނެ
  • ދައުވާލިބޭ ހައިޝަމް ބުނީ އިތުރަށް ހެކިން ހާޒިރު ކުރުމަށް ބޭނުން ނުވާކަމަށް
  • ދައުވާލިބޭ އަހުމަދު ޒިހާން ބުދަ ދުވަހު އޮންނަ އަޑުއެހުމުގައި ހެކި ހުށައަޅާނެ ކަަމަށް ބުނި

ކ. މާލެ | 15 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 09:48 | 3,116

ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދު - ޓްވިޓަރ

ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބުދަ ދުވަހު މެންދުރު 13:30 އަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ދިފާއީ ހެކިން ހުށައެޅުމަށް ފުރުސަތު ދީފައެވެ. ނަމަވެސް ދިފާއީ ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ހުށައަޅާފައިވާ ޒާހިދު ރަމީޒު ހާޒިރު ނުކުރެވުނީ އޭނާއަށް ގުޅޭނެ ގޮތެއް ނުވުމުން ކަމަށް އެދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޝަރީއަތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދަށް މަރުގެ އިންޒާރުވެސް ދިން ކަމަށް ބުނާ ޒާހިދު ހާޒިރު ކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރު ނެރުމަށް ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މަރު ކޮމިޝަނުންވެސް ވަނީ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާއި ގުޅިގެން ޒާހިދު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭރު ކޮމިޝަނުން ޒާހިދުއާއި ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓުތަކަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އޭގެއިތުރުން، މި މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ ހައިޝަމްގެ ވަކީލު ވަނީ މައްސަލައިގެ ހެކި ވަޒަން ކުރުމާއި، ޝަރީއަތުން ބަލައިގަތް ހެކިބަސް ތަކުގައި އެކިކަހަލަ ފުށުއެރުން ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އިތުރަށް ހެކިން ހާޒިރު ކުރުމަށް ބޭނުން ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ހެކިން ހާޒިރު ކުރުމުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްދާއިރު، މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ އަހުމަދު ޒިހާން އިސްމާއިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު އޮންނަ އަޑުއެހުމުގައި ހެކި ހުށައަޅާނެ ކަަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ދެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި ގާޒީ އަލީ ރަޝީދް ހުސައިން ވިދާޅުވީ، ދިފާއީ ހެކިން ހުށައެޅުމަށް ބުދަ ދުވަހު އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް ފަހު 30 ވަނަ ދުވަހު އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޔާމީން މަރާލި މައްސަލައިގައި، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައި ވަނީ މ. އަންނާރުމާގޭ އިސްމާއިލް ހައިޝަމް ރަޝީދާއި، މ. ކޮޅުފުށީ އީސްޓް ހުސައިން ޒިޔާދާއި، މ. ތާއިފް އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި، މ. ކުދެހިގެ ހަސަން ޝިފާޒާއި، ގދ. ގައްދޫ ސިންދުބާދުގޭ މުހައްމަދު ދިފްރާނުގެ އިތުރުން މ. އިރާސްމިކުގެ އަހުމަދު ޒިހާން އިސްމާއިލްގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.