އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
މިމީ

''މިމީ'' އަށް، ކްރިތީ 15 ކިލޯ ބަރުކުރަނީ

  • މިމީގެ 40 ޕަސެންޓް ވަނީ ނިމިފައި
  • ޝޫޓިންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރަޖްސްތާނުގައި

ކ. މާލެ | 15 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 08:47 | 2,467

ކްރިތީ ސެނޯން - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ހައުސްފުލް 4 އަކާއި ޕާނިޕަތްއަށްފަހު ކްރިތީ ސެނޯން މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ލަކްސްމީ އުތޭކަރްގެ ''މިމީ'' އަށެވެ. މި ފިލްމުގައި ކްރިތީ، އޭނާގެ ރޯލަށް ތައްޔާރުވުމަށް ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަނުން 15 ކިލޯ ބަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ މުނުފޫހިފިލުވުމުގެ ހަބަރު ގެނެސްދޭ ނޫހަކާއި ވާހަކަދައްކަމުން ކްރިތީ ބުނީ، ކުއްލިއަކަށް ބަރުދަން ބަރު ކުރުންވެގެން ވާނީ ގޮންޖެހުމަކަށް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާހުރި ހަށިގަނޑަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތަކަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށް ކްރިތީ ބުންޏެވެ.

ފިލްމުގައި އޭނާ ކުޅޭ ރޯލަކީ މުހިއްމު ރޯލަކަށްވާއިރު ކްރިތީ ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފިލްމަށް ހުސްކުރާށެވެ.

''މިމީގެ'' 40 ޕަސެންޓް ޝޫޓިން ނިމިފައިވާކަމަށް ކްރިތީ ވަނީ ދާދި ފަހުން ބުނެފައެވެ. ފިލްމާއި ބެހޭގޮތުން އިންޑިއާގެ މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ކްރިތީ ބުނީ، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޝެޑިއުލްގެ މަންޒަރުތައް ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށެވެ.

ބާކީހުރި މަންޒަރުތައް މި ހިނގާ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް އެންމެފަހުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރާޖަސްތާންގެ މަންދްވާގައެވެ.

މި ފިލްމާއި ގުޅޭގޮތުން ކްރިތީ ބުނެފައިވަނީ މި ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދެނީ އެކްޓަރ އަކަށްވާން ބޭނުންވާ މަންދަވާގެ ޒުވާން ނެށުންތެރިއަކު ދެމަފިރިއެއްގެ ސަރޮގޭޓަކަށްވާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ކްރިތީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.