އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
އެޖެންޑާ19 ރަށަށް

އެމްޑީޕީން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރާ ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި ރައީސް ސާލިޙު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

  • ރައީސް އެމްޑީޕީގެ ޓީމާއި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު
  • މި ދަތުރުގައި ދެރައީސުން އެކުގައި ފުރަތަމަ ވަޑައިގެނނެވީ ހދ. ވައިކަރަދޫއަށް
  • ބޭނުންވެލައްވަނީ އެމްޑީއަށް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ހޯދުންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 17:57 | 10,932

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙު ކަނޑުމަތިން އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ޓީމާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމދު ސާލިޙު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރައީސް ސާލިހު އެމްޑިޕީގެ ޓީމާއި ގުޅި ވަޑައިގެންފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ހދ. ވައިކަރަދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ "ސީކްއީން" ބޯޓުން ކަނޑުމަތިންނެވެ.

މި ދަތުރުފުޅާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓވިއުގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ބޭނުންވެލައްވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ހޯއްދަވަން ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުވެގެންދާނީ ކައުންސިލްގައި އެކަން ގްބޫލުކުރާ ބަޔަކު ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޙާބު ކުރެވިގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޕާޓީގެ ލީޑަރޝީޕް އަދި ޕާޓީގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އާންމު މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މިދަތުރުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ހދ. ހަނިމާދޫ، ނޭކުރަންދޫ އަދި ކުމުންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.

މި ދަތުރުގައި އަންގަރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަށެވެ. އެރަށުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުތުރު މަހާސިންތާގައި ދެ ރައީސުން ބައިވެވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.