އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު ފައިލް

ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައިއޯއައިޖީ ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލެވޭނެ: މަރޭ

  • ކުޅިވަރު ގާނޫނުގައި ރަނގަޅު ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި
  • އިއޯއައިޖީއަށް ޕްލޭންއެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެ ޕްލޭން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާނެ

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:01 | 1,943

މަރޭ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރާއްޖެ އޮންލައިން

2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްއަށް (އައިއޯއައިޖީ) ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޯގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީ އެކުލަވައިލެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހްމަދު މަރްޒޫގް (މަރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މަރޭ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ގާނޫނު ހެދިގެން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ގާނޫނުގައި ރަނގަޅު ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަދިވެސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ގިނަކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށް ވެސް މަރޭ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަރޭ ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރު ގާނޫނު ހެދިފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި މުއައްސަސާތައް މައިގަނޑު "ސިސްޓަމް" އަށް ނާންނަ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ސިސްޓަމަކަށް އެޅެމުންދާތަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ކުޅިވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އައިއޯއައިޖީއަށް ޕްލޭންއެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެ ޕްލޭން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ވެސް މަރޭ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ 21 ގެ ކުރިން އޯގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީ އެކުލަވައިލާ ކައުންސިލް މީޓިންގތައް ރާއްޖޭގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އައިއޯއައިޖީ 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނެގި ވޯޓު ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބު ކުރީ 4 ވޯޓުންނެވެ. ކޮމޯރަސް އަދި މަޑަގަސްކަރައަށް ލިބިފައިވަނީ އެއް ވޯޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.