ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ހެލްތް މިނިސްޓްރީ

ދެލައްކަ މީހުންނަށް ދެވޭ މިންވަރަށް ވެކްސިން ގެންނަނީ

  • 10 ވަރަކަށް ދުވަސްތެރޭގައި ވެކްސިން ލިބޭނެ
  • ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް ތިން މަސް ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ
  • މިހާރުގެ ހާލަތުގައި ވެކްސިން ދެވޭ މިންވަރަށް ވެކްސިން އެބަހުރި

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 15:39 | 2,302

ވެކްސިން - ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަލް ފޮޓޯ

ދެލައްކަ މީހުންނަށް ދެވޭ މިންވަރަށް ވެކްސިން ލިބޭ ގޮތް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ދެވޭ މިންވަރަށް ވެކްސިން އެބަހުރި ކަމަށާއި، މިހާރު ވެކްސިން ދެމުން ގެންދަނީ ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި އަދި ފްރަންޓު ލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރެވި، ވަގުތުން ވަގުތަށް ދެލައްކަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދެވޭ މިންވަރަށް ވެކްސިން ލިބޭ ގޮތް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި ވެކްސިން ރާއްޖެއާ ހިސާބަށް ގެނައުމަށް ގިނަވެގެން ހޭދަވާނީ 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ ވެކްސިން އަދި ހިމަބިހި ކޮންޓްރޯލްވެގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރުކުރަން ހުރި ހުރިހާ އެންމެނަކަށް ވެކްސިން ދެވިފައިވާކަން އަދި ދެވަނަ ޑޯޒް ހަމަނުކޮށް ތިބި މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާނަން. މިހާރު ކްރައިސިސްގެ ގޮތުގައި ވިސްނާގެން ކުރިއަށްދާއިރު ހިމަބިހީގެ މިހާރުގެ ހަލާތަށް މަސައްކަތް ކުރާއިރު.

~ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން

ދޮޅު އަހަރަށްފަހު ރާއްޖޭންވެސް ހިމަބިހި ފެނިފައިވާއިރު، ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި (މީސްލްސް) ނައްތާލާފައިވާ ޤައުމެއް ކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާ އިޢުލާންކޮށްފައި ވަނީ 13 ޖޫން 2017 ގައެވެ.

ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން ތުއްތު ކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ވެކްސިންދޭން ފަށާފައި ވަނީ 1976 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް މީސްލްސް ވެކްސިން ދޭން ފަށާފައި ވަނީ 1983 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން މީސްލްސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.