ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - މުފްތީ މެންކް

މުފްތީ މެންކް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

  • ފުރަތަމަ ދަރުސް އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:15 ގައި ކާރނިވަލް ސްޓޭޖްގައި
  • އައްޑޫސިޓީގައި ދަރުސް ދެއްވުމަށް ފަހު މުފްތީ ވަޑައިގަންނަވާނީ ހދ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް
  • މި ހަރަކާތްތަކަށް ވީހާވެސް ގިނަ އާންމުން އައުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 17:06 2,083

މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކް - ރާއްޖެއެމްވީ

ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާއިލް މޫސާ މެންކް، ނުވަތަ މުފްތީ މެންކް، ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މުފްތީ މެންކް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، މުފްތީއަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރުގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލުން ވަނީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަޕޯރޓަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

މުފްތީ ރާއްޖެއަށް މި ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. އެގޮތުން މާލެއާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ޚާއްސަ ދަރުސްތަކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މުފްތީގެ ފުރަތަމަ ދަރުސް އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 20:15 ގައި ކާނިވަލް ސްޓޭޖްގައެވެ. އަދި ދަރުހުގެ މައުޟޫއަކީ "ރިލިޖަސް ރިހެބިލިޓޭޝަން" އާއި އޭގެ މުހިއްމުކަމެވެ. އޭގެ އިތުރުން، 15 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 20:15 ގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ނޫރާނީ ސުކޫލުގައިވެސް ދަރުހެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި ދަރުސް އަމާޒުކުރާނީ މުސްލިމުން އިސްލާމް ދީނާއި ދުރުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ދަރުސް ދެއްވުމަށްފަހު މުފްތީ ވަޑައިގަންނަވާނީ ހދ ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ. އެގޮތުން މި ދަރުސް އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 20:15 ގައި ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ. އަދި މި ދަރުހުގެ މައުޟޫއަކީ އިސްލާމް ދީން މާނަ ކުރެވޭ ތަފާތު ގޮތްގޮތާއި އެކަމުގެ ތަފްސީލުތަކެވެ.

އޭގެއިތުރުން، ޚާއްސަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން 17 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މުފްތީ ދެއްވާނެއެވެ. އެގޮތުން މި ޚުތުބާގެ މައުޟޫއަކީ ހަލާލު ގޮތުގައި މުދާ ހޯދުމާއި އާމްދަނީ ހޯދުމެވެ. އަދި އެ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައިވެސް ހުކުރު ޚުތުބާ އަމާޒުކޮށްފައިވާނީ އެ މައުޟޫއަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ހަރަކާތްތަކަށް ވީހާވެސް ގިނަ އާންމުންނާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޒުވާނުން ބައިވެރިވުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް